Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konsultacje dotyczące propozycji nowej sieci szkół

W związku z wprowadzanym ustawą- Prawo oświatowe nowym ustrojem szkolnym, Rada Miejska Konstancin-Jeziorna w Uchwale nr 448/VII/2017 z dnia 8 lutego 2017 roku przyjęła projekt dostosowania sieci gminnych szkół podstawowych i gimnazjum do nowej struktury. Przyjęto także propozycje granic obwodów publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna, do których to propozycji mieszkańcy mogą zgłaszać uwagi.

Rada Miejska ustaliła plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Konstancin-Jeziorna, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Mieszkańcy mogą składać uwagi dotyczące proponowanych obwodów szkół na adres e-mail: mgolebiowska@konstancinjeziorna.pl w terminie do 6 marca 2017 r.

Poniżej do pobrania tekst Uchwały nr 448/VII/2017 z dnia 8 lutego 2017 wraz z propozycją siatki szkół i granic obwodów.

Autor:

2017-02-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer