Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Stanowisko Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy

Stanowisko Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, przygotowanego przez grupę posłów, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2017 roku.

Rada Miejska Konstancin-Jeziorna wyraża negatywne stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, przygotowanego przez grupę posłów, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2017 roku.

Poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy, druk nr 1259, przygotowany przez grupę posłów, który wpłynął do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 30 stycznia 2017 r. całkowicie zmienia sytuację, w której żyje blisko 3 mln osób w tym mieszkańców naszej gminy. Wprowadzenie proponowanych zmian oznacza nie tylko likwidację Powiatów wokół miasta stołecznego Warszawy, ale ogranicza suwerenność podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy.

Rozpoczęty proces legislacyjny narusza ideę samorządności i łamie postanowienia Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego, która w przypadku zmian administracyjnych gmin gwarantuje mieszkańcom wyrażenie swojej woli.

Art. 2 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym umożliwia mieszkańcom gminy będącym członkami wspólnoty samorządowej wyrazić w drodze głosowania swoją wolę w istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.

Propozycja zmian przewidzianych w projekcie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy niewątpliwie będzie rzutowała na więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe łączące mieszkańców naszej gminy.

Projekt ustawy nie był przedmiotem konsultacji społecznych ani nie był konsultowany z władzami samorządowymi gminy Konstancin-Jeziorna.

Dodatkowo uzdrowiskowy status gminy Konstancin-Jeziorna może po włączeniu jej do miasta stołecznego Warszawy zostać utracony wobec ograniczenia podmiotowości gmin wchodzących w skład projektowanej aglomeracji warszawskiej.

W przypadku dalszego procedowania przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, nad wymienionym powyżej projektem ustawy, Rada Miejska zastrzega sobie możliwość podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego odnośnie włączenia Gminy Konstancin-Jeziorna do m.st. Warszawy.

Autor:

2017-02-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer