Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Złóż wniosek i pozbądź się azbestu za darmo

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, kontynuując realizację rozpoczętego w 2003 r. programu bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest, zachęca wszystkich mieszkańców do składania wniosków dot. demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowo-cementowych. Można będzie uzyskać dofinansowanie pokrywające 100% kosztów tych operacji.

Urząd Miasta i Gminy przygotowuje wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu. Dotacja będzie przeznaczona dla osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych) nie prowadzących działalności gospodarczej, które złożą wnioski o dofinansowanie. Wymogiem podstawowym jest, aby osoba składająca wniosek posiadała tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit.

Planowana dotacja pokryje 100 % kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, czyli:

- koszt demontażu płyt azbestowych,

- koszt transportu do miejsca unieszkodliwienia,

- koszt unieszkodliwienia azbestu.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dot. refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych dostępne są w siedzibie Urzędu, przy ul. Warszawskiej 31 (Galeria LIMA, pok. nr 14) oraz na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 484-25-12).

Wnioski dot. refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane będą do 31 marca 2017 r. Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy, ul. Warszawska 32, pok. nr 4.


Wnioski do pobrania poniżej:

Autor:

2017-02-21

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer