Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Do piątku urząd czeka na uwagi

Przypominamy, do piątku (27 października) można zgłaszać uwagi do projektu Programu współpracy gminy Konstancin-Jeziorna z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

Ważny dokument

Konsultacje trwają od 11 października. Program jest najważniejszym dokumentem regulującym współpracę lokalnego samorządu z III sektorem. Projekt na 2018 rok (do pobrania poniżej) został stworzony na bazie obowiązującego dokumentu z uwzględnieniem m.in. zmian zaproponowanych przez przedstawicieli organizacji zgłoszonych na spotkaniach warsztatowych. 

Uwagi na formularzu

Wszystkie zainteresowane podmioty - organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - zapraszamy do zapoznania się z projektem programu i wzięcia udziału w konsultacjach. Swoje uwagi i propozycje można zgłaszać dostarczając wypełniony formularz (do pobrania poniżej):

  • za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna,
  • bezpośrednio do kancelarii Urzędu Miasta i Gminy (ul. Warszawska 32, pokój nr 4),
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl

Na wszelkie uwagi czekamy do 27 października, do godz. 15.00.


Poniżej do pobrania projekt programu oraz formularz uwag.

Autor: Patryk Siepsiak/Biuro Komunikacji Społecznej

2017-10-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer