Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Straż Miejska skontroluje posesje

W listopadzie i grudniu konstancińscy strażnicy dokonają całościowych kontroli nieruchomości mieszkalnych, pod względem czystości, porządku, opału używanego do ogrzewania budynków, deklaracji na odbiór odpadów, podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej, kontroli umów i dokumentów potwierdzających wywóz nieczystości płynnych. Mieszkańcy zostaną także poinformowani o możliwości uzyskania od gminy dopłaty do wymiany przestarzałych pieców ogrzewczych.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna wyznaczył następujące rejony do kontroli:

 • ulice: Warszawska (od skrzyżowania 1000-lecia Państwa Polskiego) – Mirkowska – Bielawska – Rynkowa - 1000-lecia Państwa Polskiego,
 • ulice: Mirkowska – Bielawska – Lipowa – Powsińska – Ścienna - Warszawska (do skrzyżowania z Mirkowską),
 • ulice: Wspólna – Makowa - Bociania,
 • ulice: Powsińska – Wspólna – Okrzewska - Olszynki,
 • ulice: Warszawska (od torów kolejowych) – Saneczkowa – Pogodna - Pocztowa Bis - Pocztowa,
 • ulice: Warszawska (od skrzyżowania z Saneczkową) – Borowa – Sadowa – Saneczkowa,
 • sołectwo Kawęczyn,
 • sołectwo Turowice.


Upoważnienia

W oparciu o ustawy: Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn.zm.), Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1399 z późn.zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna (Uchwała Rady Miejskiej nr 383/VI/32/2013 z dnia 11.04.2013 r.) Straż Miejska otrzymała od burmistrza gminy upoważnienia do:

 • kontroli składowania odpadów komunalnych na danej nieruchomości,
 • kontroli szamb na nieczystości płynne, w tym posiadanej umowy na wywóz nieczystości, częstotliwości wywozu nieczystości (faktury),porównania ilości pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości,
 • wezwania właścicieli nieruchomości do siedziby Straży Miejskiej celem złożenia wyjaśnień i brakujących dokumentów w dniu kontroli,
 • kontroli palenisk domowych,
 • kontroli pozbywania się z nieruchomości innych przedmiotów takich jak: opony, azbest itp. 

Kontrole wykonywane będą przez umundurowanych pracowników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, posiadających podpisane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. Termin kontroli: listopad i grudzień

Autor:

2017-10-31

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer