Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konkurs dla rolników

Tagi:

Rusza XV edycja ogólnokrajowego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo, którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia. Termin składania zgłoszeń to 31 marca 2017 r.

Zgodnie z regulaminem regionalne komisje konkursowe oceniają: ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym: schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych; wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami; stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie; warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich; stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej; rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające  na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym; estetykę gospodarstw.

Zasady udziału w konkursie

W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie prowadzące produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUS. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Rolników zainteresowanych udziałem w konkursie zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie www.krus.gov.pl. Druki zgłoszeń dostępne są również w placówkach terenowych Kasy oraz na stronie internetowej 

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w najbliższej Placówce Terenowej lub Oddziale Regionalnym KRUS w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2017 r.

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Państwowa Inspekcja Pracy oraz inne instytucje, organizacje i instytuty naukowo-badawcze działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz producenci maszyn i urządzeń rolniczych.

Autor:

2017-01-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer