Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konstancin-Jeziorna ma stację pomiaru jakości powietrza

W wyniku współpracy Kazimierza Jańczuka, Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, oraz Adama Ludwikowskiego, Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, na terenie Konstancina-Jeziorny została zainstalowana nowoczesna stacja pomiaru jakości powietrza. Każdy może teraz na bieżąco śledzić stan powietrza którym oddychamy, także poprzez aplikację na swoim telefonie komórkowym.

Usytuowana na terenie Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER przy ul. Wierzejewskiego 12, stacja realizuje pomiary metodą automatyczną. Jest włączona do systemu monitoringu jakości powietrza prowadzonego przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, co oznacza iż wyniki pomiarów zamieszczane są na bieżąco na stronach internetowych prowadzonych przez Inspektorat. Stacja podaje wyniki pomiarów pyłu zawieszonego PM10 oraz pyłu zawieszonego PM2,5, C6H6 - benzenu, CO - tlenku węgla, NO2 - dwutlenku azotu, SO2 - dwutlenku siarki, O3 - ozonu oraz NOx - tlenków azotu.

Bieżące dane pomiarowe dotyczące Konstancina-Jeziorny można śledzić na stronie http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current (gdzie pokazywane są bieżące wskazania i wykresy czasowe). Dostępna jest także aplikacja mobilna „Jakość powietrza w Polsce”, którą można pobrać z Google Play lub App Store, pokazująca dane z konstancińskiej stacji.

Autor:

2017-01-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer