Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Lepiej wziąć dofinansowanie, niż zatruwać siebie i innych

Ponieważ nadal wielu mieszkańców nie przestrzega obowiązującego na terenie naszej gminy zakazu spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków, w okresie jesienno-zimowym znacznie pogarsza się jakość powietrza. A przecież można wziąć dofinansowanie udzielane przez Gminę Konstancin-Jeziorna i przeprowadzić modernizację systemu ogrzewania w budynku czy lokalu mieszkalnym.

Bezwzględny zakaz spalania obejmuje: plastikowe pojemniki i butelki po napojach, zużyte opony, inne odpady z gumy, przedmioty z tworzyw sztucznych, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczne skóry, opakowania po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin, opakowania po farbach i lakierach, pozostałości farb i lakierów, plastikowe torby z polietylenu, papier bielony związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych.

Co wolno, a czego nie wolno spalać

Poza opałem, w piecach gospodarstw domowych, można spalać wyłącznie:

  • papier, tekturę i niezanieczyszczone drewno
  • opakowania z papieru, tektury i drewna
  • odpady z gospodarki leśnej, ale nie chemikalia i opakowania z tworzyw sztucznych
  • odpady kory i korka, trociny i wióry, ścinki, drewno, niezawierające substancji niebezpiecznych z wyłączeniem trocin, wiórów, ścinek pochodzących  z obróbki płyt wiórowych.

Surowce i odpady te mogą być spalane wyłącznie w piecach przystosowanych do danego rodzaju.

Pamiętajmy - spalanie śmieci w domowych piecach daje złudne oszczędności. Płacisz zdrowiem. Podczas spalania odpadów wytwarzają się silnie trujące związki chemiczne, powodujące wiele ciężkich, a nawet śmiertelnych chorób. Astma, alergie, nowotwory, to najczęstsze konsekwencje, jakie ponosi organizm z powodu wdychania zanieczyszczonego powietrza.
Wszystkie przypadki nielegalnego spalania odpadów zgłaszać można do Straży Miejskiej Gminy Konstancin-Jeziorna,
tel.: 22/757-65-49 lub tel. alarmowy: 986


Gmina wspomoże wymianę pieców

Gmina Konstancin-Jeziorna udziela dofinansowania na modernizację systemów ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych. Dzięki temu można wymienić dotychczas posiadane piece na znacznie korzystniejsze, z punktu widzenia sprawności energetycznej oraz ekologii. Z pożytkiem dla siebie, rodziny i środowiska.

Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Warszawska 31 (galeria Lima) pok. nr 14. Tam też można otrzymać formularz wniosku i wszelkie informacje i pomoc w wypełnieniu. Formularz wniosku dostępny jest także do pobrania poniżej.


Autor:

2017-01-18

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer