Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ostatni dzień na złożenie oferty

Piątek (20 stycznia) jest ostatnim dniem, kiedy można jeszcze złożyć ofertę na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Organizacje pozarządowe oraz inne uprawnione podmioty mają na to czas do godz. 14.00.

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Ma f ormę wsparcia realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. Dofinansowanie można otrzymać na organizację w 2017 roku na terenie gminy m.in. szkoleń dla dzieci i młodzieży - niezrzeszonych w klubach sportowych czy zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i seniorów. Są także środki na m.in. jednodniowe rajdy piesze, rowerowe i wycieczki krajoznawcze dla mieszkańców gminy oraz organizację w ferie i w wakacje wyjazdów turystyczno-krajoznawczych dla dzieci i młodzieży. Samorząd na realizację wybranych zadań przeznaczy łącznie 150 tys. zł, z czego 100 tys. zł na kulturę fizyczną a 50 tys. zł na turystykę. Szczegółowy wykaz zadań dostępny jest w załączonym poniżej ogłoszeniu.


Termin składania ofert

Stowarzyszenia i inne podmioty uprawnione do udziału w konkursie mają czas do 20 stycznia 2017 r., do godz. 14.00 na złożenie wniosku. Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. obowiązują nowe wzory ofert realizacji zadań publicznych (do pobrania poniżej).

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2017-01-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer