Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Przez cały luty można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku konieczne jest dołączenie faktur potwierdzających zakup oleju napędowego.

Od 1 do 28 lutego br. każdy producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego, koniecznie wraz z fakturami VAT lub ich kopiami. Faktury (lub kopie faktur) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej, muszą dotyczyć zakupów dokonanych w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.

Należy pamiętać, iż limit zwrotu podatku w 2017 roku wynosi 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych.

Decyzję o zwrocie podatku wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje od 1 do 30 kwietnia 2017 r, przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku, lub gotówką w oddziale Banku Spółdzielczego przy ul. Warszawskiej.

Wszelkie informacje lub pomoc można uzyskać w Referacie Podatków i Opłat za Odbiór Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 31 pok. nr 2 (Galeria LIMA), tel. 22 756-40-96.

Autor:

2017-02-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer