Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Propozycje zmian dotyczących komunikacji publicznej

Przygotowane, na podstawie 88 wniosków mieszkańców, postulaty dotyczące zmian w komunikacji publicznej, zostały przekazane do Zarządu Transportu Miejskiego. Po analizie możliwości taboru i symulacji kosztów, zostaną podjęte decyzje o zmianach, które prawdopodobnie zostaną wprowadzone już od początku nowego roku.

Po ogłoszeniu konsultacji dotyczących funkcjonowania komunikacji publicznej w Gminie Konstancin-Jeziorna po zmianach wprowadzonych od 1 września, do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło 88 wniosków, w tym 81 drogą elektroniczną i 7 w formie listownej.

Wnioski zawierały następujące propozycje dotyczące funkcjonowania poszczególnych linii:

Linia 139:

 • przywrócenie starego rozkładu jazdy;
 • rozważenie możliwości wydłużenia linii do Skolimowa.

Linia 200:

 • zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu tej linii w dni robocze;
 • zamienny rozkład jazdy z linią autobusu 251;
 • przywrócenie kursu linii w godzinach 15:45 i 17:28 w kierunku Konstancin-Jeziorna;

Linia 251

 • zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu tej linii;
 • skrócenie trasy z końcowym przystankiem pętla Wilanów;
 • skierowanie autobusów tej linii do Metra Kabaty, jako przystanku końcowego;
 • większy autobus;
 • przedłużenie trasy do przystanku Pańska;
 • przedłużenie trasy do osiedla Elsam.

Linia 710:

 • skierowanie autobusów tej linii do Metra Wilanowska jako przystanku końcowego;
 • zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu tej linii w godzinach porannych i popołudniowych;
 • skoordynowanie rozkładu jazdy autobusu tej linii z autobusami linii 251 i 139.

Linia 724:

 • skierowanie autobusów tej linii do Metra Wilanowska, jako przystanku końcowego;
 • zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu tej linii w godzinach porannych i popołudniowych;
 • skoordynowanie rozkładu jazdy autobusu tej linii z autobusami linii 251 i 139.

Linia 742:

 • przywrócenie trasy z przystankiem końcowym pętla Wilanów,
 • skoordynowanie rozkładu jazdy autobusu tej linii z autobusami linii 200, 251 i 139,
 • zwiększenie częstotliwości kursowania autobusu tej linii w godzinach porannych i popołudniowych (lub w tym 3 kursy na godzinę),
 • dodatkowej pary przystanków przy ul. Tuwima.

Linia 264

 • wydłużenie trasy autobusu tej linii w kierunku Obórki i Kępa Oborska.

Linia N50

 • dodania linii nocnej we wszystkie dni tygodnia,

Po dokonaniu analizy wniosków mieszkańców, burmistrz Kazimierz Jańczuk zorganizował w dniu 16 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna spotkanie z przedstawicielem Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Na podstawie analizy wniosków wypracowano stanowisko zawierające następujące postulaty, skierowane przez burmistrza do dyrekcji ZTM w liście z dnia 19 listopada 2019 r.:

 • autobus linii 742 z Metra Kabaty winien odjeżdżać w dni robocze w kierunku do Góry Kalwarii o godz. 7:00 i przyjeżdżać na Rynek w Górze Kalwarii o godz. 7:40, tak aby około 70 uczniów udających się do szkół ponadgimnazjalnych nie spóźniało się na lekcje, które rozpoczynają się o godz. 8:00;
 • autobus linii 742 z Rynku w Górze Kalwarii winien odjeżdżać w kierunku do Warszawy w dni robocze o godz. 7:00 i jego rozkład jazdy winien być zsynchronizowany z autobusami linii 710 i 251 na przystanku przy Starej Papierni, tak, aby uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół
  im. Wł. St. Reymonta w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Mirkowskiej 39, mogli się przesiąść do tych autobusów i zdążyć na lekcję o godz. 8:00;
 • zwiększyć częstotliwość kursowania w godzinach szczytu porannego autobusów linii 724 i 742, kosztem nieznacznego zmniejszenia częstotliwości autobusu linii 710;
 • wydłużyć trasę autobusu linii 251 na terenie gminy Konstancin-Jeziorna z Osiedla Grapa do pętli przy ulicy Pańskiej (bez zajeżdżania do STOCER-u);
 • skrócić trasę autobusu linii 251 na terenie Warszawy z Metra Wilanowska do Wilanowa i zwiększyć jej częstotliwości w godzinach szczytu porannego i popołudniowego;
 • rozkład jazdy autobusów linii 710, 724, 742, 200, 251 i 139 zsynchronizować tak, aby na przystanku „Borowa” w Konstancinie-Jeziornie, można przesiadać się z autobusów jadących do Metra Kabaty do autobusów jadących do Wilanowa i odwrotnie.

Obecnie ZTM przygotowuje analizę możliwości wprowadzenia postulowanych zmian, pod względem możliwości organizacji taboru, a także symulację zmian kosztów dla każdej z partycypujących w komunikacji tymi liniami gmin (Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna). Po otrzymaniu analizy i symulacji kosztów proponowanych zmian, odbędzie się spotkanie burmistrzów gmin Piaseczno, Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna z przedstawicielami ZTM, w celu podjęcia ostatecznych decyzji. Zmiany powinny być wprowadzone od 3 stycznia 2019 r.

Autor:

2018-12-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer