Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Weź dotację i pozbądź się azbestu

Całkowity zwrot kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji azbestu, zapewnia dotacja, którą można uzyskać od Gminy Konstancin-Jeziorna. Nie warto demontować azbestowych dachów samemu, narażając siebie i bliskich na choroby, czy kary finansowe. Dotacje, na podstawie wniosku złożonego w Urzędzie Miasta i Gminy, mogą otrzymać osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe), nieprowadzące działalności gospodarczej.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, kontynuując realizację rozpoczętego w 2003 r. programu bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest, zachęca wszystkich mieszkańców naszej gminy do składania wniosków o dotację na pokrycie kosztów demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowo-cementowych.

W ramach tego programu, materiały budowlane zawierające azbest odbierane są nieodpłatnie przez firmę „Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ‘’ z siedzibą w Warszawie, wyłonioną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne (w tym wspólnoty mieszkaniowe) nieprowadzące działalności gospodarczej. Wymogiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości znajdującej się na terenie gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit.

Jak składać wnioski o dofinansowanie

Dotacja pokrywa 100 proc. kosztów związanych z demontażem, odbiorem, transportem oraz utylizacją azbestu. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dot. refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane są przez cały czas. Komplet dokumentów należy składać w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, przy ul. Piaseczyńskiej 77. Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, tel.: 22 484 24 22.

 

Autor:

2018-07-02

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer