Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Straż Miejska skontroluje kolejne nieruchomości

W lutym i marcu Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie dokona kontroli kolejnych posesji położonych na terenie naszej gminy. Umundurowani strażnicy skontrolują nieruchomości sołectwa Okrzeszyn w dniach 19 - 28 lutego, sołectwa Kępa Okrzewska w dniach 1 - 9 marca oraz sołectwa Kępa Oborska w dniach 12 - 19 marca.

Kontrole wykonywane będą przez umundurowanych pracowników Straży Miejskiej w Konstancinie-Jeziornie, posiadających podpisane przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych. Każdorazowa kontrola danej nieruchomości obejmuje: ład i porządek na nieruchomości, umowy zawarte z firmą odbierającą ścieki, częstotliwość wywozu ścieków (faktury), kontrole materiałów używanych do palenisk domowych, kontrole deklaracji dotyczących odpadów komunalnych. Kontrolujący będą wyposażeni w informację o ilości wody pobieranej z gminnej sieci wodociągowej.


Upoważnienia do kontroli

W oparciu o ustawy: Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz.1232 z późn.zm.), Utrzymanie czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.1399 z późn.zm.) oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie Konstancin-Jeziorna (Uchwała Rady Miejskiej nr 383/VI/32/2013 z dnia 11.04.2013 r.) Straż Miejska otrzymała od burmistrza gminy upoważnienia do:

  • kontroli składowania odpadów komunalnych na danej nieruchomości,
  • kontroli szamb na nieczystości płynne, w tym posiadanej umowy na wywóz nieczystości, częstotliwości wywozu nieczystości (faktury),porównania ilości pobranej wody z ilością wywiezionych nieczystości,
  • wezwania właścicieli nieruchomości do siedziby Straży Miejskiej celem złożenia wyjaśnień i brakujących dokumentów w dniu kontroli,
  • kontroli palenisk domowych,
  • kontroli pozbywania się z nieruchomości innych przedmiotów takich jak: opony, azbest itp. 

Autor:

2018-02-13

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer