Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Święto konstancińskich samorządowców i społeczników

We wtorek 29 maja, w sali widowiskowej Hugonówki, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, jednostek podległych gminie, radni miejscy, sołtysi i inni zaproszeni spotkali się z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, ustanowionego w 2000 r. przez Sejm RP dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych w 1990 roku i odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego. Tego wieczora wręczono także statuetki wolontariuszom działający na rzecz naszej społeczności oraz nagrodzono urzędników, którzy w minionym roku wyróżniali się zaangażowaniem i wzorową pracą.

Dęby dla konstancińskich społeczników

Tytuł "Wolontariusz Roku Gminy Konstancin-Jeziorna" przyznawany jest od siedmiu lat. Jak co roku, kandydatów do wyróżnienia mogli zgłaszać m.in. mieszkańcy gminy, instytucje i organizacje społeczne. Decyzją powołanej przez Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna kapituły konkursu, tytuły „Wolontariusza Roku 2017 Gminy Konstancin-Jeziorna” otrzymali: Maria Kalicińska, Andrzej Makulski oraz Irena Kauczor. Podczas święta samorządowców symboliczne statuetki w kształcie konstancińskiego dębu wręczyli wyróżnionym burmistrz Kazimierz Jańczuk, I zastępca burmistrza Ryszard Machałekoraz przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Cieślawski.

Maria Kalicińska jest osobą o wyjątkowej społecznej aktywności i zaangażowaniu w rozwój gminy Konstancin-Jeziorna. Jako nauczyciel „od zawsze” pracowała na rzecz konstancińskiego szkolnictwa. Od początku działa w komitetach współpracy z miastami partnerskimi Leidschendam Voorburg oraz Saint-Germain-en-Laye, uczestnicząc w przygotowaniu i realizacji programów partnerskich. Jako radna Powiatu Piaseczyńskiego w latach 2002 – 2006,działała na rzecz kierowania środków finansowych dla gminy Konstancin-Jeziorna, głównie na potrzeby szkolnictwa. Od lat uczestniczy w Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Konstancin-Jeziorna, wspomagając ją bogatym doświadczeniem społecznym i zawodowym.

Irena Kauczor prowadząc wolontariat w Fundacji Św. Franciszka, uczy dzieci właściwego stosunku do zwierząt i wychowuje je w duchu wrażliwości i poszanowania życia. Organizuje zbiórki darów nie tylko dla zwierząt, ale również dla osób doświadczonych przez los. Jest przykładem osoby bezinteresownie pomagającej wszystkim potrzebującym, stanowiąc dla młodzieży, jak i dorosłych mieszkańców, wzór życzliwości i zaangażowania w sprawy całego społeczeństwa naszej gminy.

Andrzej Makulski jest pasjonatem i propagatorem historii Konstancina-Jeziorny. Od wielu lat wyszukuje i kolekcjonuje materialne dowody historii naszego regionu, dokonuje ich analizy, opisów i udostępnienia. Wykonywane przez niego od 20 lat makiety konstancińskich zabytków, zarówno tych istniejących, jak i nieistniejących, stanowią nieocenioną pomoc w promowaniu historii i dziedzictwa kulturowego Konstancina-Jeziorny. Jego prace, stanowiące swojego rodzaju miasto-uzdrowisko w miniaturze, służą zachowaniu pamięci, promocji i edukacji historycznej na temat naszej gminy.

Wyróżnieni urzędnicy

Święto Samorządu Terytorialnego było także okazją do wyróżnienia najlepszych pracowników konstancińskiego urzędu i jednostek mu podległych. Gratulacje i nagrody z rąk burmistrza otrzymali: Edyta Markiewicz-Brzozowska – dyrektor Konstancińskiego Domu Kultury, Ewa Michalska – kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej, Edward Skarżyński - dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej, Jolanta Urbańska - dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Hanna Brylska - inspektor Wydziału Inwestycji i Remontów, Antoni Kobus - z-ca kierownika Wydziału Dróg Gminnych, Stanisław Pietras - Wydział Administracyjno - Gospodarczy, Krystyna Poncyljusz - inspektor Urzędu Stanu Cywilnego, Elżbieta Skierkowska - inspektor Referatu Budżetowego Wydziału Finansowego, Wiesław Urbanowicz - radca prawny Biura Prawnego, Jacek Zieliński - z-ca kierownika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Grzegorz Żurawski - inspektor Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej.

Obchody święta samorządu zakończył „Retro Show” - taneczno–wokalne występy z nutą sentymentu i humoru.

Autor:

2018-05-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer