Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Jak bezpiecznie usunąć azbest

19 września 2018 r. odbędzie się seminarium szkoleniowe dla przedsiębiorców, na temat bezpiecznego usuwania azbestu, oraz mechanizmów i źródeł finansowania takich działań. Chętnych zapraszamy do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Seminarium przeznaczone jest dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, firm, stowarzyszeń i innych instytucji posiadających REGON, które wykorzystują wyroby zawierające azbest na swoich obiektach.

Jednym z głównych założeń seminarium jest wskazanie użytkownikom obiektów z azbestem takich działań, mechanizmów i źródeł finansowania, które pozwolą na bezpieczne usuwanie wyrobów z obszaru Mazowsza. W trakcie spotkania, poruszane będą zagadnienia dotyczące charakteru i stopnia szkodliwości wykorzystywanej substancji, obowiązków prawnych użytkownika przedmiotowych wyrobów (w tym sprawozdawczość względem marszałka województwa), możliwości uzyskania dofinansowania na działania związane z ich usuwaniem oraz prawidłowego sposobu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Zainteresowani powinni przesłać na adres seminarium.azbest@mazovia.pl zgłoszenie zawierające: nazwę i adres firmy/instytucji oraz imię i nazwisko uczestnika. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości udziału w seminarium. Prosimy o zapoznanie się z załączoną klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych. Rejestracja uczestników prowadzona jest do 14 września br. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Dodatkowe informacje udzielane są pod nr telefonu (22) 59 79 463.

Spotkanie odbędzie się w 19 września 2018 r., w godzinach 10.00–14.00, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26

Autor:

2018-08-20

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer