Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Jak należy segregować odpady

Od 1 lipca 2017 r. obowiązują nas ujednolicone dla całego kraju zasady segregacji odpadów komunalnych: szkło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego. Dlatego też każdy budynek zamiast dotychczasowych trzech pojemników na różne rodzaje odpadów, powinien mieć je cztery. Dzięki temu, więcej odpadów podlegać ma odzyskowi i ponownemu wykorzystaniu.

Nowe zasady segregacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017. Poz. 19). Najlepszym sposobem segregowania odpadów w gospodarstwach domowych, jest umieszczenie ich w oddzielnych pojemnikach, najlepiej oznaczonych odpowiednim kolorem.


SZKŁO – pojemnik zielony lub oznakowany kolorem zielonym

Wrzucamy:

• Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
• Szklane opakowania po kosmetykach

Nigdy nie wrzucamy:
• Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
• Szkła okularowego
• Szkła żaroodpornego
• Zniczy z zawartością wosku
• Żarówek i świetlówek
• Reflektorów
• Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
• Luster
• Szyb okiennych i zbrojonych
• Monitorów i lamp telewizyjnych
• Termometrów i strzykawek


METALE I TWORZYWA SZTUCZNE – pojemnik żółty lub oznakowany kolorem żółtym

Wrzucamy:

• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
• nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
• aluminiowe puszki po napojach i sokach
• puszki po konserwach
• folię aluminiową
• metale kolorowe
• kapsle, zakrętki od słoików

Nigdy nie wrzucamy:
• butelek i pojemników z zawartością
• plastikowych zabawek
• opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych
• opakowań po olejach silnikowych
• części samochodowych
• zużytych baterii i akumulatorów
• puszek i pojemników po farbach i lakierach
• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD


PAPIER – pojemnik niebieski lub oznakowany kolorem niebieskim

Wrzucamy:

• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
• katalogi, ulotki, prospekty
• gazety i czasopisma
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
• zeszyty i książki
• papier pakowy
• torby i worki papierowe

Nigdy nie wrzucamy:
• ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
• papieru lakierowanego i powleczonego folią
• papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
• kartonów po mleku i napojach
• papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
• tapet
• pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych
• zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
• ubrań


ODPADY BIODEGRADOWALNE – pojemnik brązowy lub oznakowany kolorem brązowym

Wrzucamy:

• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
• gałęzie drzew i krzewów
• skoszoną trawę, liście, kwiaty
• trociny i korę drzew
• niezaimpregnowane drewno
• resztki jedzenia

Nigdy nie wrzucamy:
• kości zwierząt
• oleju jadalnego
• odchodów zwierząt
• popiołu z węgla kamiennego
• leków
• drewna impregnowanego
• płyt wiórowych i pilśniowych MDF
• ziemi i kamieni
• innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Uwaga!
Następujące odpady zielone odbierane są od 1 kwietnia do 30 listopada w workach brązowych z napisem BIO: trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, chwasty, kora, kwiaty.
Następujące odpady kuchenne odbierane są od 1 stycznia do 31 grudnia w workach z napisem BIO: resztki żywności , obierki i skórki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, niewykorzystane wyroby piekarskie (np. suchy chleb), fusy po kawie i herbacie ewentualnie papierowe filtry z kawą.


ODPADY ZMIESZANE - te, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać, wrzucamy do pojemnika na odpady nieposegregowane.

Autor:

2018-01-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer