Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zapraszamy na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy 29 stycznia i 5 lutego na bezpłatne szkolenia adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych, ale nie tylko. Myślisz o założeniu stowarzyszenia? Chcesz poznać zasady jego funkcjonowania? Nie wiesz jak poprawnie przygotować ofertę realizacji zadania publicznego? Te spotkania są właśnie dla Ciebie.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna na dniach ogłosi otwarty konkurs ofert realizacji zadań publicznych w 2018 roku. 

Jak poprawnie przygotować ofertę?

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aby wziąć w nim udział muszą przygotować i złożyć ofertę. Na szkoleniu, które odbędzie się 29 stycznia (poniedziałek) o godz. 17.30 podpowiemy, jak ją prawidłowo opracować, a następnie poprawnie przełożyć na formularz ofertowy. Ponadto program szkolenia obejmuje między innymi następujące zagadnienia: realizacja zadania publicznego zgodnie z harmonogramem; obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji; prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej; przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Zasady działania organizacji

Z kolei 5 lutego (poniedziałek) o godz. 17.30 zapraszamy na odwołane pod koniec grudnia ubiegłego roku szkolenie nt. "Zasad działania organizacji pozarządowych". Na spotkaniu powiemy m.in.: o aspektach prawnych zakładania i prowadzenia tego typu podmiotów ekonomii społecznej. Omówione zostaną także podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania organizacji, w tym m.in.: działalność statutowa, zawieranie umów, prowadzenie księgowości i rachunkowości, działalność w sferze pożytku publicznego.

W tym przypadku głównymi adresatami szkolenia są działające na terenie gminy Konstancin-Jeziorna m.in.: organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, lokalni liderzy oraz wszyscy zainteresowani założeniem i prowadzeniem stowarzyszenia lub fundacji. 

Organizator i miejsce

Organizatorem szkoleń jest Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna. Wszystkie spotkania odbędą się w sali posiedzeń przy ul. Świetlicowej 1 w Konstancinie-Jeziornie, a poprowadzi je Artur Gluziński, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i były pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: komunikacjaspoleczna@konstancinjeziorna.pl.

Autor: Patryk Siepsiak - Biuro Komunikacji Społecznej

2018-01-11

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer