Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Remonty budynków komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie, w trosce o lokatorów budynków komunalnych, stale wykonuje prace remontowe. Podczas aktualnie trwających prac w budynku przy ul. Piłsudskiego 28, wykonany zostanie m.in. remont cokołu, izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz wymiana tynków piwnic. Wszystkie prace finansowane są ze środków własnych ZGK.

Prace remontowe w budynku przy ul. Piłsudskiego 28, wykonuje radomska firma ARBUD Sp. z o.o. Sp. K. za kwotę 130 000,36 zł. Poza wymienionymi, firma ma wykonać także remont podestów wejściowych do budynku oraz opaskę z kostki betonowej wraz z wymianą gruntu na piasek. Prace, stanowiące etap II planowanych remontów budynku, rozpoczęte 20 sierpnia 2018 r. mają zostać zakończone do 22 października 2018 r.

Poprzednio, podczas etapu I remontu tego budynku realizowanego w okresie 8 – 28 grudnia 2017 r., firma AQUAPOL POLSKA CPV ze Świebodzic, wykonała osuszanie zawilgoconych murów obiektu, obejmujące prace przygotowawcze, pomiarowe, instalacyjne oraz uruchomienie systemu i monitorowanie skuteczności procesu osuszania. Termin osuszenia murów od wilgoci kapilarnej ustalony został na okres 36 miesięcy, od dnia zainstalowania i uruchomieni systemu. Osuszanie budynku było konieczne, przed rozpoczęciem właściwych prac remontowych etapu II. Koszt prac etapu I wyniósł 18 165,60 zł.

Autor:

2018-09-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer