Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zakończył się nabór wniosków

Pod koniec czerwca zakończył się nabór projektów do Budżetu Partycypacyjnego na rok 2020. Mieszkańcy gminy złożyli 48 projektów na łączną kwotę ponad 2,2 mln zł.

Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mieli miesiąc na przedstawienie swoich pomysłów. Nabór projektów wystartował 27 maja i zakończył się 26 czerwca. W tym okresie do Urzędu Miasta i Gminy wpłynęło łącznie 48 projektów na łączną kwotę 2 222 857,19 zł, w tym: 21 projektów inwestycyjno-remontowych o wartości 1 266 878,17 zł oraz 27 projektów pozostałych z zakresu m.in. kultury i sportu o wartości 955 979,02 zł. W kolejnym etapie wszystkie wnioski zostaną sprawdzone przez komisję opiniującą wnioski i przeprowadzającą procedurę kształtowania budżetu partycypacyjnego

Weryfikacja formalna i merytoryczna

W czasie weryfikacji projekty będą sprawdzone pod kątem zgodności formalnej: czy wniosek został wypełniony prawidłowo oraz została złożona odpowiednia liczba podpisów na liście poparcia. Weryfikacja merytoryczna obejmuje natomiast konsultacje projektów w odpowiednich wydziałach urzędu gminy odpowiadających za płaszczyznę jego realizacji. Sprawdzona zostanie też jego zgodność z przepisami prawa, rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość wykonania na wskazanym obszarze w zakresie własności i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także, czy zadanie spełnia warunek ogólnodostępności oraz można je sfinalizować w czasie jednego roku budżetowego.

Ostateczna lista do końca lipca

Lista projektów, które zostaną zakwalifikowane do etapu głosowania zostanie opublikowana pod koniec lipca. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 2 do 16 września. Głosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej: www.konstancin.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu).

Autor: Antoni Pomianowski

2019-06-27

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer