Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Azbest znika z dachów

Dzięki działaniom samorządu Konstancina-Jeziorny w 2019 r. z terenu gminy usunięto blisko 125 ton materiałów zawierających niebezpieczny dla zdrowia i życia azbest. Program będzie kontynuowany w przyszłym roku.


Odbiór odpadów

W mijającym roku ze wsparcia w ramach realizacji programu pn. „Odbiór odpadów niebezpiecznych, w tym demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest na obszarze gminy Konstancin-Jeziorna” skorzystało 54 właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta i kilku sołectw. 


Gmina płaciła

Projekt polegał na usunięciu wyrobów zawierających azbest i zdeponowaniu ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie. W trakcie realizacji projektu usunięto płyty azbestowo-cementowe, które pokrywały dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Mieszkańcy nic za to nie płacili. Jedyny koszt, jaki musieli ponieść, to ten związany z wykonaniem nowego dachu na obiekcie. 


Wsparcie z funduszu

W ten sposób w 2019 r. z terenu gminy Konstancin-Jeziorna usunięto blisko 125 ton materiałów eternitowych. Realizacja całego przedsięwzięcia kosztowała ponad 48,3 tys. zł. Gmina na likwidację niebezpiecznego dla zdrowia i życia azbestu otrzymała także wsparcie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Dotacja wyniosła 5364 zł. W 2020 r. planowana jest kontynuacja programu.

Autor: Patryk Siepsiak

2019-12-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer