Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Podłączenie do kanalizacji to obowiązek

Sieci kanalizacyjnej w gminie Konstancin-Jeziorna cały czas przybywa. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy chcą przyłączyć do niej swoje nieruchomości. O tym obowiązku już wkrótce przypomną im urzędowe pisma.


Wymóg ustawowy

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na właścicielach nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Niestety, nie wszyscy mieszkańcy gminy stosują się do tego przepisu. O tym ustawowym obowiązku w najbliższym czasie przypomną im pisma burmistrza. Co ważne, do kanalizacji musimy się podłączyć, nawet jeśli nieruchomość wyposażona jest w zbiornik bezodpływowy (szambo). Ustawodawca gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych w celu ich wywozu do oczyszczalni ścieków traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. 


Wzrasta wartość nieruchomości

Po wybudowaniu gminnej sieci, a tej z każdym rokiem w gminie Konstancin-Jeziorna przybywa, właściciel nieruchomości ma obowiązek podłączenia się do niej. Pomyślmy też o plusach takiej inwestycji. – Wzrasta wartość nieruchomości, chronimy środowisko naturalne, a także oszczędzamy pieniądze, ponieważ koszt wywozu ścieków jest dużo wyższy niż opłata za korzystanie z gminnej sieci kanalizacyjnej – wylicza Dariusz Zieliński, zastępca burmistrza.


Decyzje administracyjne

Jeśli zgodnie z prawem istnieje gminna sieć kanalizacyjna, a właściciel ma możliwość przyłączenia do niej swojej nieruchomości, jednak nie zrealizował tego obowiązku, organ administracji publicznej może wydać decyzję nakazującą podłączenie. Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W sprawach związanych z podłączeniem nieruchomości do kanalizacji należy zgłaszać się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wareckiej 22 (nr tel.: 22 756 42 51).

Autor: Patryk Siepsiak

2019-12-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer