Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Weź dotację na nowy piec i ocieplenie domu

Jeśli planujesz wymienić piec i instalację centralnego ogrzewania, wykonać ocieplenie domu, planujesz wymianę okien lub drzwi albo montaż baterii słonecznych lub pompy ciepła, możesz liczyć na dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”.


O programie

„Czyste Powietrze” to program, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Program adresowany jest do osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych, by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.


Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na następujące rodzaje inwestycji:

  • zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu (kotły na paliwa stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody);
  • docieplenie przegród budynku;
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
  • montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.

Beneficjenci programu „Czyste Powietrze” mogą starać się o dofinansowanie w formie dotacji, pożyczki oraz dotacji i pożyczki. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia stanowi 7 tys. zł, maksymalna – 53 tys. złotych. Uwaga! Wysokość dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku i wynosi maksymalnie 90 proc. A więc, program jest adresowany w szczególności do osób z niskim i średnim dochodem – im niższe dochody, tym wyższa dotacja.


Nabór wniosków i punkt konsultacyjny

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i oceniane są one na bieżąco. Wioski mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna przyjmuje i rozpatruje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste powietrze” dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (link otwiera się w nowym oknie).

W siedzibie WFOŚiGW czynny jest również punkt konsultacyjny (w dni robocze od godz. 10.00 do godz. 14.00), w którym pracownicy WFOŚiGW udzielają wszelkich informacji. Numer kontaktowy do punktu konsultacyjnego: 22 504 41 42.

Autor: Paweł Pobuta - Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

2019-05-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer