Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Apel o ostrożność podczas żniw

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego skierował list do rolników, w którym apeluje o zachowanie ostrożności i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie żniw. Prosi też o zwrócenie podczas prac polowych szczególnej uwagi na dzieci, bo chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii.


Tragiczne wypadki

Jak podkreśla Aleksandra Hadzik – prezes KRUS, w piśmie skierowanym do rolników, żniwa to czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykonywana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upału, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pracują maszyny rolnicze o bardzo skomplikowanej konstrukcji, używane tylko w tym okresie. Niestety, w czasie żniw często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków, które mają konkretne przyczyny.


Uwaga na maszyny

Z tego względu ważne jest, aby zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza w czasie pracy z kombajnami, maszynami do zbioru słomy i siana oraz transportu płodów rolnych. Należy korzystać tylko z maszyn narzędzi w pełni sprawnych, w dobrym stanie technicznym. Na ruchome elementy maszyn powinno się zakładać osłony, szczególnie na wały przegubowo-teleskopowe i pracujcie w przylegających do ciała ubraniach. Żeby uniknąć pochwycenia przez wirujące i obracające się części maszyn, przed przystąpieniem do napraw i regulacji, powinno się koniecznie wyłączyć napęd. Prace powinno się prowadzić w butach chroniących przed poślizgnięciem i upadkiem, nie należy przewozić ludzi na załadowanych przyczepach, pomostach oraz dyszlach i błotnikach maszyn.


Przerwa na odpoczynek

W trakcie praco warto także pamiętać o przerwach na odpoczynek i regenerację sił, a w upalne dni należy ograniczać ekspozycję ciała na działanie słońca i wysokich temperatur. Szczególnie istotne jest także zapewnienie właściwej opieki dzieciom oraz wydzielenie specjalnego miejsca do zabawy, z dala od wykonywanej pracy w gospodarstwie. Przyłączamy się do tego apelu i wszystkim rolnikom z naszej gminy życzymy bezpiecznych i obfitych plonów!


Do pobrania

Autor: Antoni Pomianowski

2019-07-09

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer