Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Bezpłatne szkolenia komputerowe

Trwa nabór na bezpłatne szkolenia komputerowe dla mieszkańców gminy Konstancin-Jeziorna, którzy ukończyli 25 lat. Siedem bloków tematycznych do wyboru, dwa dni szkoleniowe, wykwalifikowani instruktorzy. Burmistrz i konstanciński magistrat zapraszają!

Dotacja na szkolenia

W ramach realizacji projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” na podstawie umowy o powierzenie grantu z Fundacją Promocji Gmin Polskich planowane jest przeprowadzenie 25 dwudniowych bezpłatnych szkoleń dla 12-osobowych grup. Podczas zajęć uczestnicy nabędą umiejętności: informacyjne, komunikacyjne, rozwiązywania problemów czy korzystania z usług publicznych. 

Dla potrzeb realizacji projektu gmina Konstancin-Jeziorna zakupiła 24 laptopy. Osoby powyżej 25. roku życia mogą wziąć udział w jednym z siedmiu modułów szkoleniowych (szczegółowe opisy modułów dostępne są na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl): „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci” i „Kultura w sieci”.

Jak się zgłosić?

Szkolenia będą prowadzone od 26 czerwca do 31 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77. Osoby chcące wziąć udział w szkoleniu są zobowiązane do wypełnienia, podpisania i złożenia dokumentów określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” – dostępnych poniżej oraz w Biurze Projektu, znajdującym się w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych, pok. nr 107) w godzinach pracy urzędu (pon. w godz. 9.00–17.00, wt.–pt. w godz. 8.00–16.00). 

Nabór kandydatów do projektu będzie prowadzony na bieżąco do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników (ponad 300 osób).


Autor: Biuro Pozyskiwania Środków Zewnętrznych

2019-07-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer