Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych

1 marca rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020, do placówek dla których organem prowadzącym jest gmina Konstancin-Jeziorna. Na najmłodsze dzieci czekają cztery, nowoczesne i dobrze wyposażone przedszkola, zapewniające komfortowy pobyt i opiekę 440 maluchom. Dzieci 5-letnie i starsze mogą uczęszczać do oddziałów przedszkolnych w sześciu gminnych szkołach podstawowych. Wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) można składać do 29 marca br.

Na najmłodsze dzieci czekają miejsca w gminnych przedszkolach

W Przedszkolu nr 1 „Zielony zakątek” przy ul Oborskiej 2 w Konstancinie-Jeziornie będzie przebywało 75 dzieci. Do Przedszkola nr 2 „Tęczowego Przedszkola” przy ul. Anny Walentynowicz 3 w Konstancinie-Jeziornie, będzie uczęszczać 125 dzieci. Przedszkole nr 4 z oddziałami integracyjnymi  „Leśna Chatka”, przyjmie aż 140 dzieci. A Gminne Przedszkole nr 3 „Kolorowe Kredki” w Oborach zapewnia pobyt dla 100 dzieci z gminy Konstancin-Jeziorna. Wszystkie gminne przedszkola to bardzo dobrze wyposażone obiekty, dostosowane do pobytu dzieci i spędzania tam czasu w sposób bezpieczny, radosny i kreatywny.

Starsze dzieci zapraszają szkoły podstawowe

Na dzieci starsze 5- i 6-letnie czekają doskonale przygotowane oddziały przedszkolne we wszystkich gminnych szkołach: Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojewódzkiej 12 w Konstancinie--Jeziornie,  Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Żeromskiego  15 w Konstancinie-Jeziornie, Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Bielawskiej 57 w Konstancinie-Jeziornie, Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wilanowskiej 218 w Słomczynie, Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Szkolnej 7 w Konstancinie-Jeziornie oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Opaczy.  W tych placówkach 1 września br. 7 -latki rozpoczną edukację szkolną.


Kryteria rekrutacji i naboru

Do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie danej gminy. W pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci, którym gwarantuje to ustawa - Prawo oświatowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 996). Kryteria ustawowe to:
1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców  kandydata,
4) niepełnosprawność obojga  rodziców  kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 
Na drugim etapie rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych oparta jest na kryteriach naboru, określonych uchwałą nr 892/VII/49/2018 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1) oboje rodzice kandydata pracują lub uczą się – 4 punkty;
2) kandydat zamieszkuje w odległości do 3 km od przedszkola/ oddziału przedszkolnego – 4 punkty;
3) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, uczęszcza do tego przedszkola/szkoły – 4 punkty;
4) kryterium dochodowe- dochód na jedną osobę w rodzinie kandydata nie przekracza 150% kwoty, o której mowa w art.5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – 2 punkty.
(jest to obecnie kwota 1 011 zł, a w rodzinie z dzieckiem niepełnosprawnym 1 146 zł), 5)oddział przedszkolny utworzony w szkole pokrywa się z obwodem szkoły podstawowej kandydata- 4 punkty.

W pierwszym etapie dyrektor obwodowej szkoły podstawowej przyjmuje zgłoszenia rodziców dzieci z obwodu (uwaga: zgłoszenia, nie wnioski). Po zapewnieniu miejsc wszystkim dzieciom z obwodu, jeśli dyrektor nadal dysponuje wolnymi miejscami, może przyjąć dzieci spoza obwodu szkoły.

Samorządowe kryteria naboru do pierwszej klasy szkoły podstawowej zawarte w uchwale nr 446/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna:
1) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało
do tej szkoły –4 punkty;
2) wielodzietność rodziny kandydata- 4 punkty;
3) kandydat objęty kształceniem specjalnym– 4 punkty;
4) niepełnosprawność w rodzinie kandydata-4 punkty,
5) absolwent oddziału przedszkolnego spoza obwodu danej szkoły- 4 punkty.


Harmonogram rekrutacji

Wnioski o przyjęcie, zarówno do przedszkoli, jak i do szkół podstawowych, będą przyjmowane w terminie 1 – 29 marca br. Podanie do publicznej wiadomości, w poszczególnych szkołach i przedszkolach, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 8 kwietnia o godz. 12.00. Po potwierdzeniu przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia (do 12 kwietnia), 15 kwietnia o godz. 12.00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.  Przewidziane jest także postępowanie uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i pozostawania wolnych miejsc. Dodatkowe postępowanie odbędzie się w terminie 19 - 23 sierpnia, według tego samego trybu jak postępowanie główne.Szczegółowe Informacje zawarte są w załączonym poniżej Zarządzeniu nr 26/VIII/2019 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna, określającym tryb i terminy procesu rekrutacji.

Aby ułatwić rodzicom decyzje, gminne szkoły organizują dni otwarte, podczas których można dowiedzieć się o placówce, kadrze i osobiście zbadać oferowane możliwości.Pracownicy wszystkich szkół i przedszkoli czekają na rodziców, odpowiedzą na wszystkie pytania, i postarają się rozwiać wszystkie wątpliwości. Informacje o terminach dni otwartych, będą zamieszczane na stronach www poszczególnych szkół oraz na stronie www.konstancinjeziorna.pl.

Wnioski o przyjęcie do publicznych szkół i przedszkoli dostępne są w szkołach, przedszkolach oraz do pobrania poniżej.

Autor:

2019-02-01

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer