Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór kandydatów na ławników

Wkrótce upływa kadencja ławników orzekających w sądach w Warszawie i Piasecznie. Na nową kadencję (2020-2023) Rada Miejska Konstancina-Jeziorny wybierze łącznie 10 osób, kandydatury można zgłaszać do 30 czerwca.

Gmina Konstancin-Jeziorna ma prawo wskazać 4 osoby do Sądu Okręgowego w Warszawie, 2 osoby do Sądu Rejonowego w Piasecznie oraz 4 osoby do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Kandydat na ławnika musi mieć co najmniej 30 lat, lecz nie więcej niż 70. Musi również prowadzić działalność gospodarczą, być zatrudnionym lub mieszkać w miejscu kandydowania co najmniej od roku oraz posiadać co najmniej średnie wykształcenie.

Stowarzyszenie lub grupa 50 obywateli

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej Konstancina-Jeziorny:

  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
  • grupy co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących na terenie naszej gminy,
  • prezesi właściwych sądów.

Nieprzekraczalny termin na zgłaszanie kandydatów na ławników upływa 30 czerwca br. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu załączonym poniżej, wraz z niezbędnymi dokumentami, których listę można znaleźć w pliku "Informacja o przystąpieniu do wyboru ławników na kadencję 2020-2023".

Ławnik czyli czynnik społeczny w sądzie

Udział obywateli w wymiarze sprawiedliwości gwarantuje art. 182 Konstytucji RP, a realizowany jest właśnie poprzez ławników, czyli niezawodowych członków składów orzekających sądów. Zgodnie z przepisami ławnicy do sądów okręgowych i sądów rejonowych wybierani są w głosowaniu tajnym przez rady gmin.

Do pobrania:

Autor: Antoni Pomianowski

2019-05-29

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer