Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

To należy wiedzieć o eurowyborach

Już w najbliższą niedzielę (26 maja) wybierzemy naszych przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7.00 do godz. 21.00. Publikujemy kilka najbardziej istotnych informacji, które warto wiedzieć przed niedzielnym głosowaniem.

Kto może wziąć udział w wyborach?

Prawo głosu ma każdy polski obywatel, który najpóźniej w dniu głosowania ukończy 18 lat i nie został pozbawiony praw wyborczych lub ubezwłasnowolniony.

Prawo do głosowania przysługuje również obywatelowi Unii Europejskiej niebędącemu obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz na stałe zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W jakich godzinach można zagłosować?

Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7.00 do godz. 21.00. Wyborcy, którzy znajdą się w lokalu przed jego zamknięciem będą mogli oddać głos, nawet jeśli lokal zostanie zamknięty.

Gdzie można zagłosować?

Na terenie naszej gminy znajdują się 22 komisje wyborcze, z czego 7 to tzw. obwody zamknięte, czyli komisje utworzone dla osób przebywających m.in. w placówkach medycznych lub domach opieki. Lista obwodów jest następująca:

 1. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „Stocer" (ul. Długa 40/42, Konstancin-Jeziorna);
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 (ul. Wojewódzka 12, Konstancin-Jeziorna);
 3. Biblioteka Publiczna – Filia w Konstancinie-Jeziornie (ul. S. Moniuszki 22 B, Konstancin-Jeziorna);
 4. Szkoła Podstawowa nr 2 (ul. S. Żeromskiego 15, Konstancin-Jeziorna);
 5. świetlica Konstancińskiego Domu Kultury (ul. J. Sobieskiego 6 , Konstancin-Jeziorna);
 6. lokal firmy „TIMED" (ul. Wilanowska 1A, Konstancin-Jeziorna);
 7. gminna świetlica (ul. A. Walentynowicz 24, Konstancin-Jeziorna);
 8. budynek Ochotniczej Straży Pożarnej (ul. K. Pułaskiego 72, Konstancin-Jeziorna);
 9. Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 5 (ul. Szkolna 7 , Konstancin-Jeziorna);
 10. Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bielawska 57, Konstancin-Jeziorna);
 11. Dom Ludowy w Bielawie (ul. Wspólna 13, Bielawa);
 12. Szkoła Podstawowa nr 6 w Opaczy (Opacz 7);
 13. Przedszkole Kolorowe Kredki" w Oborach (Obory 1);
 14. Szkoła Podstawowa nr 4 w Słomczynie (ul. Wilanowska 218, Słomczyn);
 15. Dom Ludowy w Cieciszewie (Cieciszew 67A);

  Obwody do głosowania zamknięte:
 16. Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjny Lux-Med „TABITA” (ul. Długa 43 , Konstancin-Jeziorna);
 17. Dom Pomocy Społecznej (ul. Potulickich 1, Konstancin-Jeziorna);
 18. Dom Rencisty Polskiej Akademii Nauk (ul. Chodkiewicza 3/5, Konstancin-Jeziorna);
 19. Dom Artystów Weteranów Scen Polskich (ul. K. Pułaskiego 6 , Konstancin-Jeziorna);
 20. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER" (ul. Wierzejewskiego 12 , Konstancin-Jeziorna);
 21. Centrum Kompleksowej Rehabilitacji (ul. W. Gąsiorowskiego 12/14 , Konstancin-Jeziorna);
 22. Dom Opieki i Klinika Wentylacji Respiratorem Konstancja" (ul. Lipowa 1, Bielawa).


W danej komisji mogą zagłosować wyłącznie osoby, które są w niej wpisane do spisu wyborców albo posiadają zaświadczenie uprawniające do głosowania. 

Na stronie PKW można sprawdzić, do której komisji przypisani są mieszkańcy danego adresu.

Jak przebiega głosowanie?

Nad przebiegiem głosowania w każdym lokalu wyborczym czuwa obwodowa komisja wyborcza, która w razie potrzeby udzieli wyborcy niezbędnych informacji. Idąc na wybory należy mieć ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. Tylko po jego okazaniu można otrzymać kartę do głosowania, co należy potwierdzić podpisem na liście wyborców. Następnie, po zaznaczeniu wybranego kandydata, kartę należy wrzucić do urny znajdującej się w lokalu wyborczym.

Jak należy oddać głos aby był on ważny?

Aby oddać ważny głos należy postawić na karcie do głosowania znak „x” (co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki) w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Poniżej prezentujemy przykład prawidłowego znaku "x":

Głosować można tylko na jedną listę kandydatów.

Przyczyną nieważności głosu, jest:

 • oddanie głosu na więcej niż jedną listę, czyli postawienie znaku „x” w kratkach obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście, 
 • nieoddanie głosu na którąkolwiek z list, czyli niepostawienie znaku „x” w żadnej kratce,
 • postawienie znaku innego niż co najmniej dwie przecinające się linie w obrębie kratki.


Więcej informacji na temat wyborów można znaleźć na stronie: wybory.gov.pl/pe2019 oraz na portalu edukacyjnym PKW: Wybieram Wybory.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-05-24

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer