Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Budżet obywatelski na nowych zasadach

Od tego roku budżet obywatelski gminy Konstancin-Jeziorna będzie prowadzony według nowych reguł i zasad  Zaszło trochę zmian. Jedna z nich to zniesienie ograniczenia wiekowego dla mieszkańców - zarówno tych składających projekty, jak i głosujących.

Budżet obywatelski w gminie Konstancin-Jeziorna funkcjonuje od przeszło pięciu lat. Przez ten czas do realizacji wybrano ponad 60 projektów mieszkańców o łącznej wartości przekraczającej 3,7 mln zł. W ostatnich latach był on regulowany zarządzeniem burmistrza, ale to już przeszłość. Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym jasno określiła, że zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych, do których zaliczany jest budżet obywatelski muszą być uregulowane uchwałą. Konstancińscy radni przyjęli dokument na sesji 5 marca (do pobrania poniżej).


Bez zmian

Co czeka mieszkańców w tegorocznej edycji? Bez zmian pozostaje podział projektów na inwestycyjno-remontowe i pozostałe z zakresu m.in.: edukacji, kultury, sportu i rekreacji. Zgłoszone pomysły, tak jak było to do tej pory, merytorycznie i formalnie oceni 10-osobowa komisja złożona z urzędników i mieszkańców gminy. Projekty będzie można zgłosić tradycyjnie, w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Systemu Zarządzania Budżetem Obywatelskim. Także sposób głosowania pozostaje tak, jak dotychczas: stacjonarnie – w wyznaczonych punktach i internetowo. 


Nowości

Są też zmiany. Jedną z najważniejszych jest zniesienie ograniczenia wiekowego dla mieszkańców mogących brać udział w budżecie obywatelskim. Oznacza to, że od teraz zarówno zgłosić projekt, jak i zagłosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna niezależnie od wieku. Kolejna nowość to minimalna ilość głosów, jaką powinien otrzymać projekt, aby trafić do realizacji – oddzielnie dla inwestycyjno-remontowych i pozostałych. Wynoszą one odpowiednio: 50 i 30 głosów. Ostatnia istotna zmiana dotyczy zgłaszania projektów inwestycyjno-remontowych – mogą one być zlokalizowane tylko na nieruchomościach będących własnością gminy, będących w jej użytkowaniu wieczystym lub we władaniu. Nowy regulamin określa również tryb odwołania od decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.


Harmonogram i wzory dokumentów 

Co roku burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna będzie określał zarządzeniem kwotę budżetu obywatelskiego, harmonogram i wzory dokumentów. W tym roku nabór projektów do edycji 2020 będzie prowadzony najprawdopodobniej na przełomie kwietnia i maja – może on ruszyć dopiero po wejściu w życie uchwały rady miejskiej. Wojewoda ma 30 dni na ocenę tego dokumentu pod kątem zgodności z prawem i opublikowanie go w dzienniku urzędowym województwa mazowieckiego.

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej: konstancin.budzet-obywatelski.org.

Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2019-03-22

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer