Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Od października firma Lekaro, w porozumieniu z gminą Konstancin-Jeziorna, zmienia harmonogram odbioru odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej. Nowy terminarz będzie sukcesywnie dostarczany właścicielom nieruchomości.

Zmieszane i segregowane

Co się zmieniło? Od 1 października odpady segregowane papier, metal i tworzywa sztuczne są odbierane z posesji jednorodzinnych dwa razy w miesiącu, szkło – raz w miesiącu, odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, gabaryty oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei opady bio –przez cały rok dwa razy w miesiącu.

Wszystkie odpady

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą z firmą P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska odpady od mieszkańców odbierane są w godz. 7.00–22.00. Pamiętajmy, by w wyznaczonym w harmonogramie dniu udostępnić je przed godz. 7.00. Odpady powinny zostać wystawione przed posesję lub udostępnione w otwartej altanie wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru.


Reklamacje do urzędu

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady, należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie odbioru, do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77). Można to zrobić telefonicznie pod nr tel.: 22 484 24 23, mailowo na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl lub osobiście w ww. wydziale (pokój nr 5). W reklamacji trzeba podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.


Punkt zbiórki odpadów

Posegregowane odpady komunalne, odpady bio, gabaryty i elektroodpady, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne, mieszkańcy gminy mogą przywieźć do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który mieści się przy ul. Mirkowskiej 43C. Punkt GPSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.

Poniżej do pobrania nowy harmonogram odbioru dla poszczególnych sektorów.

Do pobrania:

Autor: Antoni Pomianowski

2019-10-04

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer