Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Opieka wytchnieniowa dla rodziców

Opieka wytchnieniowa to program wsparcia dla rodziców, opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna mogą uzyskać takie wsparcie za pośrednictwem Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

Powiat piaseczyński przystąpił do programu rządowego „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2019. Obejmuje on specjalistyczną pomoc psychologiczną, terapeutyczną oraz wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki. Celem programu jest szeroko pojęte wsparcie osób opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi i osobami dorosłymi. 

Opieka to ogromny wysiłek

Rodzice i opiekuni osób niepełnosprawnych z racji konieczności sprawowania ciągłej, całodobowej opieki nad swoimi bliskimi funkcjonują, nieraz przez wiele lat, w bardzo trudnej emocjonalnie sytuacji, a jakość ich życia znacznie się obniża. Dzięki programowi „opieki wytchnieniowej” takie osoby otrzymają realne odciążenie w codziennym funkcjonowaniu.

Wsparcie w domu lub w placówce

W powiecie piaseczyńskim opieka wytchnieniowa jako specjalistyczna pomoc, będzie realizowana przez Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Wsparcie będzie udzielane na terenie domu osoby zgłoszonej lub na terenie POIK w Górze Kalwarii i w Mrokowie, a w razie potrzeby także na terenie placówek pomocy społecznej zlokalizowanych najbliżej miejsca zamieszkania danej osoby. Z edycji 2019 może skorzystać 30 rodzin zamieszkujących na terenie powiatu piaseczyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane są od 7 sierpnia br. do wyczerpania limitu rodzin, które mogą zostać objęte pomocą. Informacje i zgłoszenia – tel.: 22 757 68 20 lub 22 736 31 21. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie POIK.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-08-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer