Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Perły Mazowsza ogłaszają nabór wniosków

Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza” ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie lokalnych przedsięwzięć. Środki będzie można pozyskać na m.in. rozwój oferty i infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej czy budowę i remonty dróg. Projekty można składać od 19 sierpnia do 2 września.


Jakie działania?

Wnioski o dofinansowanie zadań na obszarze działania LGD mogą składać jednostki sektora finansów publicznych, stowarzyszenia, fundacje oraz inne organizacje pozarządowe. Wsparcie będzie można otrzymać na następujące działania:

  • Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD.
  • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej.
  • Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej.


Terminy

Nabór wniosków będzie prowadzony od 19 sierpnia do 2 września br. Więcej informacji dotyczących warunków wsparcia, wymaganych kryteriów oceny oraz wymagań jakie musi spełnić wnioskodawca, aby móc ubiegać się o wsparcie można znaleźć na stronie internetowej: lgd-tp.pl.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-08-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer