Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wychowawca do świetlicy poszukiwany

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna poszukuje wychowawcy do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej przy ul. A. Walentynowicz 24. Termin składania zgłoszeń upływa 14 sierpnia.

Wychowawca poszukiwany jest na okres od 2 września do 31 grudnia 2019 r. Praca będzie wykonywana na podstawie umowy-zlecenia w godz. 14.00–19.00. Kandydat aplikujący na to stanowisko powinien posiadać wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym oraz minimum 3-letni staż pracy.


Zakres zadań

Wychowawca będzie odpowiedzialny za:

  • organizację zajęć plastycznych, sportowych, zabaw, konkursów, wycieczek i innych;
  • pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce, w tym pomoc w odrabianiu lekcji;
  • nadzór w zakresie przestrzegania przez dzieci norm i zasad współżycia społecznego;
  • sprawowanie opieki i nadzór nad bezpieczeństwem dzieci podczas prowadzonych zajęć;
  • współpracę z rodzicami dzieci, szkołą i ośrodkiem pomocy społecznej;
  • podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie uzależnień od alkoholu, papierosów i innych środków psychoaktywnych.


Termin składania aplikacji

Życiorys, list motywacyjny oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z rekrutacją prosimy składać w kancelarii UMiG Konstancin-Jeziorna (ul. Piaseczyńska 77) – w godzinach 9.00–17.00 w poniedziałki lub w godz. 8.00–16.00 od wtorku do piątku – do 14 sierpnia 2019 r. (liczy się data wpływu do Urzędu).


Do pobrania

Autor: Antoni Pomianowski

2019-08-06

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer