Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Status uzdrowiska potwierdzony

Większość mieszkańców naszej gminy doskonale wie, że Konstancin-Jeziorna to jedyne uzdrowisko na Mazowszu. Taki status nie jest jednak dany raz na zawsze, zgodnie z przepisami powinien być on potwierdzany raz na 10 lat.

W dniu 14.08.2019 r. Minister Zdrowia pismem Nr OZU.533.120.2018.PSP potwierdził spełnienie przez obszar uzdrowiska Konstancin-Jeziorna wymagań określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych. Powyższe potwierdzenie nastąpiło na podstawie sporządzonego i przedłożonego operatu uzdrowiskowego dla gminy Konstancin-Jeziorna.

Stosownie bowiem do art. 43. ust.1. wyżej cytowanej ustawy, gmina, na obszarze której znajduje się uzdrowisko lub obszar ochrony uzdrowiskowej, jest zobowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia operatu uzdrowiskowego.

Nie ma zatem żadnych wątpliwości wobec uzdrowiskowego statusu naszej gminy i z całą pewnością Konstancin-Jeziorna pozostanie ważnym punktem na mapie polskich uzdrowisk.

Autor: Antoni Pomianowski

2019-09-12

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer