Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Wizyta studyjna w Konstancinie-Jeziornie

Gmina Konstancin-Jeziorna w czwartek (19 września) była gospodarzem wizyty studyjnej zorganizowanej w ramach projektu „Rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce". W murach ratusza mówiono o przeprowadzonej kilka lat temu, w formule PPP, modernizacji konstancińskiej oczyszczalni ścieków.


Wymiana doświadczeń

To już 11. krajowa wizyta studyjna w ramach projektu „Rozwój PPP w Polsce". Organizatorami takich jednodniowych spotkań w różnych regionach Polski są Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz konsorcjum Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich. – Podczas każdej wizyty uczestnicy zapoznają się z praktycznymi doświadczeniami jednostki, gospodarza zdobytymi przy realizacji projektów publiczno-prywatnych – wyjaśnia Anna Wiktorczyk-Nadolna ze Związku Miast Polskich. – Takie spotkanie to możliwość obserwacji i dyskusji zarówno z przedstawicielami podmiotu publicznego, jak i partnera prywatnego, na temat szczegółów dotyczących każdego z etapów realizacji inwestycji, w tym m.in. procedury wyłonienia partnera prywatnego, finansów, aż do zarządzania umową.


Konstancin za wzór

Tym razem gospodarzem wizyty studyjnej była gmina Konstancin-Jeziorna. Podczas czwartkowego spotkania, które odbyło się w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy, jego uczestnicy poznali doświadczenia naszego samorządu w realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego, a który dotyczył oczyszczalni ścieków przy ul. Mirkowskiej, należącej do spółki Saur Konstancja, i przyjmowania przez nią ścieków komunalnych z terenu gminy.

Na wstępie gości przywitał burmistrz Kazimierz Jańczuk, który mówił również o blaskach i cieniach współpracy samorządu z podmiotem prywatnym. Szczegóły dotyczące poszczególnych kroków wdrożenia projektu PPP przedstawili Dariusz Lipiec, skarbnik gminy i Edward Skarżyński, dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej. Informacje o projekcie ze strony partnera prywatnego uzupełnił przedstawiciel Saur Konstancja – Andrzej Kruk, prokurent. Po prezentacji uczestnicy wizyty udali się do oczyszczalni ścieków, gdzie zapoznali się z jej infrastrukturą i zwiedzili obiekt. Była to też doskonała okazja do nawiązania bliższych kontaktów, wymiany uwag i spostrzeżeń. Był również czas na dyskusję.


O projekcie

Przypomnijmy. Oczyszczalnia ścieków przy ul. Mirkowskiej została zmodernizowana i rozbudowana przez, należącą do Saur Polska, spółkę Saur Konstancja, w oparciu o umowę zawartą z gminą Konstancin-Jeziorna w 2012 r. Współpraca w systemie PPP zakłada przyjmowanie i oczyszczanie ścieków komunalnych z terenu gminy przez 32 lata. Podpisana umowa pozwoliła rozwiązać problem oczyszczalni ścieków, z którym gmina borykała się od wielu lat. Dzięki modernizacji starego obiektu gmina zyskała jedną z najbardziej nowoczesnych oczyszczalni w Polsce. Spełnia ona restrykcyjne normy środowiskowe wymagane przez przepisy polskie oraz europejskie, a także gwarantuje bezpieczeństwo ekologiczne uzdrowiska, okolicznych mieszkańców i pracowników.

Prace modernizacyjne prowadzone przy pełnej współpracy z administracją publiczną oraz Zakła­dem Gospodarki Komunalnej rozpoczęto w październiku 2013 r. W ramach inwestycji powsta­ło 9 nowych budynków o łącznej po­wierzchni zabudowy ponad 2200 m kw. i kubaturze ponad 8600 m sześc. Obiekt może przyjąć aż 6000 m sześc. ścieków na dobę, co całkowicie zaspokaja obecne potrzeby miasta i gminy, a jednocześnie uwzględnia przyszły wzrost liczby mieszkańców oraz rozbudowę sieci kanalizacyjnej. Wdrożony proces Cyclaflux polega na biologicz­nym oczyszczaniu ścieków w reaktorze SBR przy wykorzy­staniu mikroorganizmów, które usuwają m.in. azot i fosfor. Technologia ta gwarantuje wysoką jakość ścieków odprowadzanych do środowiska naturalnego, czyli rzeki Jeziorki, zgodnie z europejskimi i polskimi normami.

Sąsiedztwo oczysz­czalni nie powoduje żadnych uciążli­wości. Wszystkie urządzenia emitują­ce hałas znajdują się w zamkniętych i dodatkowo wyciszonych pomiesz­czeniach, dzięki czemu niemal w ogóle ich nie słychać. Obiekty mogące być po­tencjalnym źródłem emisji odorów są hermetyczne, a powietrze ze związ­kami o nieprzyjemnym zapachu jest odprowadzane do specjalnej, no­woczesnej instalacji dezodoryzacji, w której są one unieszkodliwiane. Cały proces oczyszcza­nia i praca wszystkich urządzeń ste­rowanych komputerowo są na bieżąco monitorowane i optymalizowane.


Galeria zdjęć

Autor: Antoni Pomianowski/Patryk Siepsiak

2019-09-19

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer