Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Komisja weryfikuje projekty

Trwa weryfikacja projektów zgłoszonych do Budżetu Partycypacyjnego Gminy Konstancin-Jeziorna na 2021 r. Listę zadań dopuszczonych do głosowania poznamy do 15 lipca 2020 r.


Zgłoszono 33 projekty

Pod koniec maja zakończył się etap przyjmowania wniosków do budżetu partycypacyjnego na 2021 r. W tegorocznej edycji złożono 33 projekty na łączną kwotę 1 271 446 zł, w tym: 17 projektów inwestycyjno-remontowych o wartości 907 358 zł oraz 16 projektów pozostałych, z zakresu m.in. kultury i sportu, o wartości 364 088 zł. 


Ocena formalna i merytoryczna

Teraz wszystkie projekty są weryfikowane przez komisję opiniującą wnioski i przeprowadzającą procedurę kształtowania budżetu partycypacyjnego. Jej członkowie sprawdzają je pod kątem zgodności formalnej: czy wniosek został wypełniony prawidłowo oraz czy posiada wymagane załączniki. Weryfikacja merytoryczna obejmuje natomiast konsultacje projektów we właściwych wydziałach urzędu gminy, odpowiedzialnych za obszar ich realizacji. Sprawdzona zostanie też ich zgodność z przepisami prawa, rzetelność wyceny kosztów projektu, możliwość wykonania na wskazanym terenie w zakresie własności i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także czy zadania spełniają warunek ogólnodostępności oraz czy można je sfinalizować w czasie jednego roku budżetowego.


Lista projektów do głosowania

Lista projektów zakwalifikowanych do etapu głosowania zostanie opublikowana do 15 lipca 2020 r. Mieszkańcy gminy Konstancin-Jeziorna wybiorą projekty do realizacji podczas głosowania, które odbędzie się od 1 do 15 września 2020 r. Głosować będzie można elektronicznie na stronie internetowej: konstancin.konsultacje-spoleczne.pl lub osobiście w wyznaczonych punktach zlokalizowanych na terenie gminy (ich wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości w sierpniu).

Autor: BKS

2020-06-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer