Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Konstancin-Jeziorna na szczycie rankingu

Konstancin-Jeziorna po raz kolejny zajął pierwsze miejsce w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce, tym razem za rok 2019. Jesteśmy liderem wśród gmin miejsko-wiejskich.


Ranking ekspertów

Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019 opracowali po raz trzeci eksperci z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przy wsparciu pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego. Analizie poddano finanse prawie 2 800 polskich gmin, miast i powiatów. W najnowszym badaniu wykorzystano te same kryteria oceny, które pojawiły się w rankingu za 2018 r. Autorzy podkreślają, że to celowe działanie i efekt konsultacji z przedstawicielami samorządów.


Liczba jednostek samorządu terytorialnego objętych badaniem w 2019 roku

Rodzaje jednostek samorządu terytorialnego Liczba
gminy wiejskie 1547
gminy miejsko-wiejskie 628
gminy miejskie 235
miasta na prawach powiatu 66
powiaty ziemskie 314


Opracowując najnowsze zestawienie skoncentrowano się na analizie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego, ich wydatkach inwestycyjnych oraz wysokości unijnych funduszy, pozyskanych na wykonywanie projektów i inwestycji. Każdy z badanych podmiotów podlegał tym samym kryteriom, co pozwoliło na wybranie najbardziej gospodarnych samorządów w Polsce.


Zwycięzcy rankingu

Jst podzielono na pięć kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu oraz powiaty ziemskie. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali: 

 • gmina Dobra, 
 • gmina Konstancin-Jeziorna, 
 • Józefów, 
 • powiat wrocławski,
 • miasto Tychy. 

Jak czytamy na stronie internetowej Forum Ekonomicznego: przedstawiciele samorządów terytorialnych, urzędów centralnych oraz ekonomiści od lat poszukiwali uniwersalnych narzędzi, którymi można badać kondycję finansową gmin czy powiatów. Tę potrzebę wielokrotnie artykułowano w czasie dyskusji toczonych na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju oraz podczas kolejnych edycji Europejskiego Kongresu Samorządów. Właśnie w odpowiedzi na te postulaty opracowano Ranking Finansowy Samorządu Terytorialnego w Polsce. Autorzy – ekonomiści z uznanych krakowskich ośrodków naukowych – wykorzystali w nim obiektywne, najważniejsze i aktualne wskaźniki naukowe.


Prezentacja wyników dla gmin miejsko-wiejskich za 2019 r.

Lp. Gmina Województwo W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 Indeks Dystans
1. Konstancin-Jeziorna
mazowieckie 0,9029 0,7699 0,3304 0,5038 0,0134 1 1 4,5204
2. Rzgów
łódzkie 0,643 0,7269 0,8068 0,4406 0,3106 0,6787 0,5309 4,1375 8%
3. Łomianki mazowieckie 0,7642 0,6899 0,2627 0,6033 0 0,9203 0,8059 4,0463 10%
4. Piaseczno mazowieckie 0,7239 0,6665 0,3091 0,6804 0,0137 0,9046 0,7023 4,0005 12%
5. Brwinów mazowieckie 0,7545 0,7847 0,3846 0,3903 0,0945 0,7889 0,6287 3,8262 15%
6. Jelcz-
Laskowice
dolnośląskie 0,6616 0,8089 0,3479 0,6418 0,0527 0,9256 0,3847 3,8232 15%
7. Morawica świętokrzyskie 0,4881 0,6975 0,4669 0,6078 0,3318 0,8367 0,353 3,7818 16%
8.
Poddębice łódzkie 0,2668 0,6785 0,8701 0,469 0,6171 0,5903 0,2886 3,7804 16%
9. Choroszcz podlaskie 0,5054 0,7529 0,5107 0,5257 0,2223 0,7862 0,4694 3,7726 17%
10. Uniejów łódzkie 0,4536 0,6162 1 0,427 0,8195 0,3573 0,0874 3,761 17%
11. Kąty Wrocławskie
dolnośląskie 0,6947 0,7829 0,482 0,5291 0,1082 0,7205 0,04237 3,7411 17%
12. Mikołajki warmińsko-mazurskie 0,5663 0,5551 0,6667 0,5715 0,5973 0,6623 0,1121 3,7313 17%


Objaśnienia:
Wielkość wskaźników W1–W7 przed standaryzacją.

 • W1: Udział dochodów własnych w dochodach ogółem (stymulanta).
 • W2: Relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem (stymulanta).
 • W3: Udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem (stymulanta).
 • W4: Obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (destymulanta).
 • W5: Udział środków europejskich w wydatkach ogółem - bez poręczeń (stymulanta).
 • W6: Relacja zobowiązań do dochodów ogółem (destymulanta).
 • W7: Udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących (stymulanta).

Pełne informacje na temat rankingu są dostępne na stronie: www.forum-ekonomiczne.pl/ranking.


Autor: PWZ

2020-06-26

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer