Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nabór kandydatów na rachmistrzów

W poniedziałek (15 czerwca) rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów do ogólnopolskiego powszechnego spisu rolnego, który w tym roku odbędzie się od 1 września do 30 listopada. Zgłoszenia będą przyjmowane do 8 lipca.


Spis jest obowiązkowy

Powszechny spis rolny odbywa się co dziesięć lat, ostatni miał miejsce w 2010 r. Tegoroczny zostanie przeprowadzony w dniach 1 września–30 listopada. Jego głównym celem jest zebranie aktualnych informacji o rolnictwie w Polsce, m.in. o powierzchni gospodarstw, użytkach rolnych, urządzeniach i maszynach rolniczych czy inwentarzu. Udział w spisie jest obowiązkowy.

Zostaną nim objęte gospodarstwa rolne prowadzone przez: osoby fizyczne (gospodarstwa indywidualne), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Rolnicy będą mogli udzielić odpowiedzi na pytania poprzez:

  • samospis przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie: spisrolny.gov.pl,
  • w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
  • w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.


Nabór kandydatów

W poniedziałek (15 czerwca) rozpoczął się nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, który jest prowadzony w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Kandydatem na rachmistrza może być osoba:

  • pełnoletnia,
  • zamieszkała na terenie gminy Konstancin-Jeziorna,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługująca się językiem polskim w mowie i w piśmie,
  • która nie była skazana za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia na formularzu (do pobrania poniżej) należy składać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 (w godzinach pracy urzędu). Nabór potrwa do 8 lipca.


Szkolenie i egzamin

Kandydaci spełniający powyższe wymogi przejdą szkolenie, które zakończy egzamin. Pozytywny wynik testu jest warunkiem koniecznym do uzyskania kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Uwaga! Podczas szkolenia i egzaminu kandydaci posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do internetu. O tym, kto zostanie rachmistrzem zdecydują wyniki testu oraz kolejność zgłoszeń (w przypadku tej samej liczby punktów uzyskanych na egzaminie). Urząd Statystyczny zawrze umowy zlecenia z najlepszymi.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-06-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer