Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Zgłoszenia kandydatów do komisji

Trwają przygotowania do czerwcowych wyborów prezydenckich. Do piątku (12 czerwca) pełnomocnicy komitetów wyborczych lub osoby przez nich upoważnione mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.


Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zostały zarządzone na niedzielę 28 czerwca. Ewentualna druga tura odbędzie się 12 lipca. Przygotowania do czerwcowego głosowania trwają.


Kto może zgłaszać

Zgodnie z kalendarzem wyborczym w najbliższy piątek (12 czerwca) upływa termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Prawo do tego mają

  1. pełnomocnik komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na 28 czerwca 2020 r.;
  2. pełnomocnik komitetu wyborczego utworzonego w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r.  (jeżeli złożył zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestnictwie w wyborach zarządzonych na 28 czerwca 2020 r. i zostało ono przyjęte przez PKW).


Ważne zgłoszenia

Zgłoszenia do komisji obwodowych dokonane przez pełnomocnika, o którym mowa w pkt. 2 zachowują ważność i nie muszą być ponawiane, z wyjątkiem zgłoszeń do komisji utworzonej w zakładzie leczniczym lub domu pomocy społecznej. Swoją ważność zachowują także zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych złożone samodzielnie przez wyborców, w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r.


Termin składania zgłoszeń

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych są przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna do 12 czerwca br. w godz. 8.00–16.00. Zgłoszenia można przesłać również mailowo na adres poczty elektronicznej: urzad@konstancjeziorna.pl (w tym przypadku w poniedziałek 15 czerwca do godz. 10.00 należy dostarczyć oryginały zgłoszenia do kancelarii urzędu).


Upoważnienia pełnomocników wyborczych

Komitety wyborcze, których zawiadomienia zostały przyjęte przez Państwową Komisję Wyborczą w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r. mogą dokonywać nowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych na podstawie upoważnień pełnomocników wyborczych wydanych w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r. Jednakże w przypadku, gdy pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego podejmie decyzję o odwołaniu upoważnienia musi o tym niezwłocznie powiadomić gminę lub gminy z obszaru, którego dotyczyło upoważnienie wydane w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja 2020 r.

Informacje oraz wszelkie niezbędne druki związane z wyborami prezydenckimi 2020 publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin-Jeziorna (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: Bożena Pindelska

2020-06-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer