Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Kolejne transmisje otwarcia ofert

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna informuje zainteresowanych, że w najbliższy czwartek (10 grudnia) i poniedziałek (14 grudnia) o godz. 10.30 na platformie YouTube transmitowane będą kolejne otwarcia ofert w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego.

Zgodnie z przepisami

Forma otwarcia ofert online ma związek z panującą epidemią koronawirusa i obowiązującymi obostrzeniami. Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja przez internet w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp: otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.


Otwarcie ofert

Najbliższe transmisje:

  • czwartek (10 grudnia) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usług kompleksowego dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do specjalnych przedszkoli, szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych w roku 2021 roku”.
  • poniedziałek (14 grudnia) o godz. 10.30 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Konstancin-Jeziorna, zapewnienie im opieki oraz miejsca w schronisku”.


Transmisje będzie prowadzona na kanale YouTube gminy Konstancin-Jeziorna.

Autor: BZP

2020-12-08

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer