Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Komputer dla dziecka z rodziny rolniczej

Do środy (30 grudnia) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa dla dzieci rolników. Można otrzymać maksymalnie 1,5 tys. zł.

Pandemia COVID-19 wymusiła wprowadzenie nauczania zdalnego w szkołach. Jednak nie wszyscy uczniowie mają zapewniony odpowiedni dostęp do komputerów. Aby zapobiec ich cyfrowemu wykluczeniu, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o pomoc finansową na zakup niezbędnego sprzętu.


Kto może uzyskać dotację?

O wsparcie finansowe może ubiegać się rodzina, prowadząca gospodarstwo rolne, składająca się z co najmniej dwojga dzieci w wieku szkolnym, które nie ukończyły 18. roku życia. Wnioskodawcy muszą też spełnić poniższe kryteria:

  • łączny dochód uzyskany przez rodziców w 2019 r., podzielony na rodziców i dzieci w wieku do 18 lat, nie może przekraczać w przeliczeniu na osobę 1,2 tys. zł miesięcznie;
  • rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach komputera zakupionego ze środków publicznych, środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania ich zakupu.

Maksymalna kwota dotacji na zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wynosi do 1,5 tys. zł i jest przeznaczona na rodzinę, a nie na dziecko.


Terminy, o których należy pamiętać

Wnioski, to na ich podstawie zostanie określona kwota maksymalnego dofinansowania (zaliczki), przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 30 grudnia 2020 r. Uwaga! Do wniosku, w celu potwierdzenia dochodu, należy dołączyć kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego na 2019 r. oraz kopie zeznań podatkowych za 2019 r., w przypadku uzyskania dochodu z innych źródeł.

Dofinansowany zostanie zakup komputera dokonany od 10 grudnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. Ostateczne rozliczenie zostanie dokonane na podstawie faktur dostarczonych do ARiMR do 15 kwietnia 2021 r. 

Szczegółowe informację na temat programu oraz wniosek o dofinansowanie zakupu komputera wraz z instrukcją jego wypełnienia dostępny jest na stronie  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link otwiera się w nowym oknie). 

Autor: ARiMR

2020-12-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer