Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Nowy harmonogram odbioru odpadów

Od 1 stycznia 2021 r. w gminie Konstancin-Jeziorna będzie obowiązywał nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej. 

Obecnie na terenie gminy Konstancin-Jeziorna obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych w wysokości 36 zł miesięcznie od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny. Jeżeli natomiast właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z tego obowiązku, wtedy nakładana jest na niego opłata podwyższona, która miesięcznie wynosi 72 zł od osoby.


Zmieszane i segregowane

Nowy rok nie przyniesie zmian. Tak jak do tej pory odpady segregowane, papier, metal i tworzywa sztuczne z posesji jednorodzinnych odbierane będą dwa razy w miesiącu, szkło – raz w miesiącu, odpady
zmieszane – raz na dwa tygodnie, odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – dwa razy w roku. Z kolei odpady biodegradowalne odbierane będą co dwa tygodnie przez cały rok. Na końcu informacji zamieszczamy szczegółowy harmonogram dla danych sektorów w zabudowie jednorodzinnej oraz dla zabudowy wielorodzinnej. Warto go sobie wydrukować i powiesić na lodówce. 


Wszystkie odpady

Przypominamy, że zgodnie z umową zawartą z firmą Lekaro Jolanta Zagórska odpady od mieszkańców odbierane są w godz. 7.00–20.00. Powinny one zostać wystawione przed posesję lub udostępnione
w otwartej altanie przed godz. 7.00 i wyłącznie w wyznaczonym dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem.


Reklamacje do urzędu

Reklamacje dotyczące nieodebrania odpadów czy braku worków na odpady należy zgłaszać w terminie do 24 godzin po dacie ich odbioru do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy. Można to zrobić telefonicznie pod nr. tel. 22 484 24 23 lub mailowo na adres: odpady@konstancinjeziorna.pl. W reklamacji należy podać adres nieruchomości, rodzaj nieodebranych odpadów oraz telefon kontaktowy.


Punkt zbiórki odpadów

Posegregowane odpady, odpady bio, odpady wielkogabarytowe i elektroodpady, a także odpady remontowo-budowlane i niebezpieczne mieszkańcy gminy mogą przywieźć do Gminnego Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Mirkowskiej 43C. GPSZOK jest czynny od poniedziałku do soboty w godz. 10.00–18.00.


Do pobrania 

Autor: PWZ          

2020-12-30

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer