Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Perły Mazowsza w mijającym roku

Rok 2020 był zupełnie odmienny niż poprzednie i na pewno dla wielu pod wieloma względami znacznie trudniejszy. Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania także musiało dostosować się do nowych warunków i niejednokrotnie, na bieżąco podejmować decyzje adekwatne do warunków. I tak ogłoszono nabór na 6 przedsięwzięć, żeby wesprzeć jak największą grupę podmiotów działających w różnych dziedzinach, oraz zorganizowano konkursy cieszące się zainteresowaniem wśród JSFP, stowarzyszeń, parafii oraz osób fizycznych.

W 2020 roku Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania ogłosiło nabory wniosków na łączną kwotę 2 369 979 zł. Dotyczyły one możliwości uzyskania pomocy na działania w zakresie:

 1. Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD (kwota: 98 619 zł);
 2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej (kwota: 198 945 zł);
 3. Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej (kwota: 581 510 zł);
 4. Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (kwota: 450 905 zł);
 5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD (kwota 480 000 zł);
 6. Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD (kwota: 560 000 zł).


Dodatkowo Stowarzyszenie Perły Mazowsza:

 • zorganizowało konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian przez mieszkańców obszaru LGD w dokumentacji naborowej. Zmiany te, w głównej mierze dotyczyły kryteriów wyboru i oceny operacji;
 • przeprowadziło szereg konsultacji telefonicznych oraz indywidualnych,
 • przed naborami zorganizowało 4 szkolenia on-line w celu przybliżenia warunków otrzymania dotacji,
 • przeprowadziło warsztat refleksyjny, którego celem była analiza i wyciągnięcie wniosków z procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju,
 • zaktualizowało stronę internetową Stowarzyszenia, dzięki czemu stała się ona bardziej intuicyjna,
 • rozdysponowało na obszarze LGD blisko 70 plakatów informujących o naborach i szkoleniach,
 • rozmieściło 300 sztuk biuletynu, zawierającego informację o działalności LGD,
 • zebrało dokumentacje filmowa i zdjęciową do produkcji materiałów promocyjnych Stowarzyszenia,
 • zaktualizowało harmonogram planu komunikacji na 2021 rok, plan szkoleń władz oraz pracowników biura, plan komunikacji stanowiący załącznik do LSR, regulamin pracy biura i najważniejszy dokument LGD - Lokalną Strategię Rozwoju.

Stowarzyszenie Perły Mazowsza znajduje się blisko sfinalizowania umowy dotyczącej projektu współpracy z partnerami – innymi Lokalnymi Grupami Działania o nazwie „Wspólnie, Aktywnie, Lokalnie, Kulinarnie” w ramach którego stworzony zostanie nowoczesny serwis informacyjny o lokalnych producentach żywności, wyrobach ręcznego rzemiosła, atrakcjach turystycznych naszego regionu.

W mijającym roku nie tylko rozdysponowano środki w ramach PROW 2014-2020, ale także Stowarzyszenie Perły Mazowsza starało się pozyskać inne, dodatkowe. W ten sposób uzyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego środki na zakup prawie 18 000 maseczek ochronnych, które trafiły w grudniu do wszystkich 23 szkół podstawowych z obszaru działania Stowarzyszenia.


Tekst Ogłoszenia o bieżącej działalności Stowarzyszenia Perły Mazowsza do pobrania poniżej.


Autor:

2020-12-28

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer