Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Ruszyły konsultacje społeczne

Ruszyły konsultacje społeczne koncepcji projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta – rejon ul. Kolejowej (etap 2). Opinie i wnioski można zgłaszać do 31 grudnia 2020 r.

Koncepcja projektu planu opracowana została na podstawie uchwały nr 312/VII/20/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z 1 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Konstancin-Jeziorna – rejon ul. Kolejowej, zmienionej uchwałą nr 239/VIII/17/2020 z 27 maja 2020 r.


Termin konsultacji

Konsultacje społeczne trwają od 8 do 31 grudnia 2020 r. Z wariantami koncepcji projektu planu można się zapoznać:

  1. na stronie: bip.konstancinjeziorna.pl w zakładce Planowanie Przestrzenne/Wyłożenia do publicznego wglądu (link otwiera się w nowym oknie);
  2. na stronie: Gminnego Systemu Informacji Przestrzennej (link otwiera się w nowym oknie);
  3. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, po uprzednim umówieniu wizyty – telefonicznie pod nr.: 22 484 23 96 lub 22 484 23 92.

Magistrat zachęca wszystkich zainteresowanych do składania opinii i wniosków do wyżej wymienionego dokumentu na piśmie. Należy je kierować do burmistrza gminy Konstancin-Jeziorna – jako organu właściwego do ich rozpatrzenia – na adres: ul. Piaseczyńska 77, 05-520 Konstancin-Jeziorna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.

Za „wniesione na piśmie” uznaje się również opinie i wnioski złożone za pomocą:

  • elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP: /4576mqsekc/SkrytkaESP lub
  • zwykłej poczty e-mail na adres: urzad@konstancinjeziorna.pl


Spotkanie informacyjne

17 grudnia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące proponowanych rozwiązań koncepcji projektu planu. Z powodu epidemii koronawirusa i obowiązujących ograniczeń dotyczących organizacji spotkań, a także w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników urzędu będzie ono zorganizowane w trybie wideokonferencji na platformie Microsoft Teams. 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu powinny uzupełnić i wysłać do 17 grudnia 2020 r. (do godz. 12.00) formularz zgłoszeniowy (dostępny pod adresem: gsip.konstancinjeziorna.pl/dyskusjepubliczne/). 

Transmisję ze spotkania będzie można również oglądać na stronie: www.esesja.tv (link otwiera się w nowym oknie).

Autor: PP

2020-12-10

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer