Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Będzie zdalna sesja Rady Miejskiej

Planowana na 30 kwietnia sesja Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny, po raz pierwszy w historii gminy, odbędzie się zdalnie. Obrady prowadzone będą w formie wideokonferencji. Początek o godz. 10.00. Przebieg posiedzenia będzie transmitowany w internecie.


Wideokonferencja

Ze względu na pandemię koronawirusa konstancińscy radni będą obradować zdalnie. 16. sesja Rady Miejskiej odbędzie się 30 kwietnia (czwartek) w trybie wideokonferencji. Podczas posiedzenia rajcy pozostaną w swoich domach, natomiast w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy obecni będą Agata Wilczek, przewodnicząca rady oraz burmistrz Kazimierz Jańczuk. Sesja rozpocznie się o godz. 10.00.


Pomoc przedsiębiorcom

W porządku obrad znalazły się m.in. projekty uchwał dotyczące wsparcia lokalnych przedsiębiorców borykających się z negatywnymi ekonomicznymi skutkami spowodowanymi epidemią koronawirusa. Radni przegłosują zwolnienie ich z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (za okres od kwietnia do czerwca br.). W planach jest także podjęcie uchwały, na mocy której gmina lub jej jednostki organizacyjne nie będą dochodzić od firm swoich należności o charakterze cywilnoprawnym. Dotyczy to czynszu najmu lub dzierżawy lokali, nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.


Inne sprawy

Radni zajmą się też m.in. uchwaleniem regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustaleniem nowej opłaty i stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Projekty uchwał oraz porządek posiedzenia dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Rada Miejska. Przebieg sesji będzie transmitowany online na stronie internetowej: esesja.tv.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-04-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer