Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Bezpieczeństwo na targowisku

Na targowisku przy al. Wojska Polskiego wprowadzone zostały specjalne procedury bezpieczeństwa, które są egzekwowane od sprzedających i kupujących – zapewnia jego zarządca w piśmie skierowanym do burmistrza Kazimierza Jańczuk. Jest to odpowiedź na apel włodarza o respektowanie na bazarze przepisów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa.


Pismo burmistrza gminy

Burmistrz gminy w piśmie z 6 kwietnia br., skierowanym do zarządcy targowiska przy al. Wojska Polskiego w Konstancinie-Jeziornie, zwrócił uwagę na uchybienia i naruszenia regulacji zawartych w rozporządzeniach Rady Ministrów i ministra zdrowia dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa (COVID-19), do których dochodzi na prywatnym bazarze. Potwierdziła to kontrola przeprowadzona 4 kwietnia przez konstancińskich policjantów i strażników miejskich oraz wizja lokalna burmistrza. 


Specjalne procedury bezpieczeństwa

Teraz głos w sprawie zabrał sam zainteresowany. Zarządca targowiska w piśmie, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zapewnia, że na jego terenie wprowadzone zostały specjalne procedury bezpieczeństwa, które są sukcesywnie egzekwowane zarówno w stosunku do sprzedających, jaki i do kupujących. Wszystkie niezbędne informacje na ich temat są wręczane, w formie wydruków, sprzedającym oraz kupującym, a także innym osobom odwiedzających teren targowiska. Na żądanie przekazywane są także dodatkowe komunikaty z oficjalnych stron internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie.


Ograniczenia w handlu

Zarządca twierdzi również, że na targowisku wprowadzone zostały „daleko idące” ograniczenia w handlu. Prowadzona jest sprzedaż wyłącznie artykułów pierwszej potrzeby, w tym wszelkiego rodzaju płodów rolnych oraz środków czystości. Zabroniony jest natomiast handel m.in. odzieżą, obuwiem, meblami, sprzętem oświetleniowym i elektronicznym, antykami, „starociami” i węglem. Ponadto wprowadzony został nowy sposób rezerwowania i wykupowania stanowisk handlowych, polegający na umożliwieniu zajmowania jedynie co drugiego stanowiska. Takie rozwiązanie, zdaniem zarządcy, zmniejszy gromadzenie się klientów na terenie całego targowiska. 


Zarządca zapewnia

Jednocześnie zarządca obiecał dołożyć wszelkich starań, by wytyczne przekazane przez burmistrza gminy oraz Głównego Inspektora Sanitarnego i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie były respektowane. 


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-04-15

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer