Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Informacja ws. realizacji gminnych inwestycji

W związku z pojawiającymi się w mediach społecznościowych nieprawdziwymi informacjami, dotyczącymi realizacji gminnych zadań inwestycyjnych, burmistrz Kazimierz Jańczuk wyjaśnia, że wszystkie prowadzone i zakończone w ubiegłym roku inwestycje zostały zaprojektowane i wdrożone do realizacji, w wyniku rozstrzygnięć przetargów publicznych, w latach minionych, tj. przed stanem epidemii.


Gmina Konstancin-Jeziorna związana jest z wykonawcami umowami, a ze względu na zaawansowanie robót ich rozwiązanie jest niezasadne. Nieoddanie tych obiektów do użytkowania spowoduje niezadowlenie mieszkańców i konieczność poniesienia znacznych kosztów kar finansowych. Zaznaczyć należy, że wszystkie zadania inwestycyjne są realizowane za akceptacją Rady Miejskiej, wyrażaną corocznie w formie uchwalanego budżetu gminy.  


Uwarunkowania te dotyczą następujących inwestycji:

 1. Przebudowa z adaptacją na cele publiczne willi Kamilin przy ul. Piłsudskiego 42
  Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2016–2019. W 2016 r. opracowano dokumentację budowlaną. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 30 czerwca 2017 r., z terminem zakończenia do 31 sierpnia 2018 r. Z uwagi na znaczne opóźnienia w realizacji robót, gmina umowę z tym wykonawcą rozwiązała 24 października 2018 r. Po weryfikacji dokumentacji, uwzględniającej prace wykonane, przeprowadzono i rozstrzygnięto nowy przetarg na dokończenie inwestycji. Z nowym wykonawcą umowę podpisano 28 marca 2019 r., z terminem realizacji do 15 grudnia 2019 r. Roboty odebrano 28 listopada 2019 r. 
 2. Przebudowa z adaptacją na cele publiczne willi Gryf przy ul. Sobieskiego 13
  Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2016–2019. W 2017 r. opracowano dokumentację budowlaną. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 22 maja 2018 r., z terminem zakończenia do 15 grudnia 2019 r. Roboty odebrano 17 grudnia 2019 r.
 3. Remont z adaptacją budynku przy ul. Anny Walentynowicz 18 na Muzeum Wycinanki
  Zadanie realizuje Konstanciński Dom Kultury. Inwestycja prowadzona jest z udziałem środków finansowych zewnętrznych – w wysokości ok. 2 570 000 zł. Umowę na realizację zadania podpisano 19 lipca 2019 r., z terminem zakończenia do 9 sierpnia 2020 r. Trwa realizacja inwestycji.
 4. Przebudowa dawnej szkoły w Kępie Okrzewskiej z adaptacją na cele publiczne
  Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2017–2020. W 2017 r. opracowano dokumentację. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 14 listopada 2018 r., z terminem zakończenia do 30 września 2020 r. Budynek jest elementem zaplanowanego Parku Kultury Urzecza. Trwa realizacja inwestycji.  
 5. Przebudowa budynku OSP Jeziorna przy ul. Świetlicowej 1 na potrzeby biblioteki publicznej i strażnicy OSP
  Inwestycję zaplanowano w budżecie gminy na lata 2017–2020. W 2017 r. opracowano dokumentację budowlaną. Umowę na realizację robót budowlanych zawarto 7 listopada 2018 r., z terminem zakończenia do 30 września 2020 r. Trwa realizacja inwestycji.


Ponadto informuję, że w budżecie gminy na rok 2020 nie umieszczono żadnych wydatków związanych z budową fontanny w Parku Zdrojowym oraz pomostu na rzece Jeziorce (na wysokości Hugonówki). Zastanowić się należy, jaki cel przyświeca osobom, które w sposób świadomy wprowadzają opinię publiczną w błąd?  

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
Kazimierz Jańczuk

Autor: PWZ

2020-04-17

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer