Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Planowana pomoc dla przedsiębiorców

Zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym – takie formy pomocy, w związku z negatywnymi skutkami ekonomicznymi spowodowanymi epidemią koronawirusa, zaoferuje lokalnym przedsiębiorcom gmina Konstancin-Jeziorna. W środę (15 kwietnia) burmistrz Kazimierz Jańczuk przedłożył Radzie Miejskiej stosowne projekty uchwał w tej sprawie.


Projekty uchwał

W odpowiedzi na trudną sytuację finansową przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie gminy Konstancin-Jeziorna – na mocy ustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – burmistrz Kazimierz Jańczuk w środę (15 kwietnia) złożył do Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny dwa projekty uchwał w sprawach:


  • zwolnienia z podatku od nieruchomości od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenie gminy Konstancin-Jeziorna; 
  • niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Konstancin-Jeziorna lub jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.  

Powyższe projekty publikujemy poniżej (do pobrania). Po podjęciu uchwał przez Radę Miejską, na sesji zaplanowanej na 30 kwietnia br., rozpocznie się ich realizacja (z datą od 1 kwietnia br.). 


Zwolnienie z podatku od nieruchomości

O zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (za miesiące: kwiecień, maj i czerwiec br.) będzie mógł wnioskować przedsiębiorca (podatnik), którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z negatywnymi ekonomicznymi konsekwencjami COVID-19.

Powyższa pomoc skierowana jest do przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od nieruchomości, prowadzących na terenie gminy Konstancin-Jeziorna działalność gospodarczą w zakresie:

  • restauracji i innych stałych placówek gastronomicznych; 
  • hoteli i podobnych obiektów zakwaterowania;
  • związanym z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi;
  • związanym z poprawą kondycji fizycznej;
  • związanym z konsumpcją i podawaniem napojów;
  • związanym ze sportem, działalności rozrywkowej i rekreacyjnej.


Niedochodzenie należności o charakterze cywilnoprawnym

Na mocy tej uchwały gmina będzie mogła odstąpić od dochodzenia swoich należności o charakterze cywilnoprawnym w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Dotyczy to czynszu najmu lub dzierżawy lokali, nieruchomości oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste przypadającej gminie lub jej jednostkom organizacyjnym. Podatnik chcący skorzystać z tego typu wsparcia będzie musiał złożyć uzasadniony wniosek o odstąpienie od dochodzenia wybranej należności.


Do pobrania

Autor: Patryk Siepsiak

2020-04-16

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer