Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

Pomoc dla przedsiębiorców i organizacji

Jednorazowa pożyczka dla mikrofirm, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych – między innymi taką pomoc przewiduje rządowa „tarcza antykryzysowa”. Nabór wniosków prowadzi Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie.


Jak informuje piaseczyński PUP, do urzędu wpłynęło już ponad 2 tys. wniosków od przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, których dotknął kryzys wywołany pandemią koronawirusa – najwięcej dotyczy pożyczek. Na pomoc w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” zaplanowano ponad 16 mln zł, z czego 15 mln zł to rezerwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a 1 mln zł stanowią oszczędności własne PUP w Piasecznie. Oto formy pomocy, o które można wnioskować do piaseczyńskiego urzędu pracy.


Niskooprocentowana pożyczka

Od 6 kwietnia można składać wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ta forma wsparcia skierowana jest do mikroprzedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r. Dodatkowo mogą się o nie ubiegać również mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają lub nigdy nie zatrudniali pracowników.

Niskooprocentowana pożyczka, do kwoty 5 tys. zł, udzielana jest jednorazowo. Dług wraz z odsetkami może zostać umorzony. Aby tak się stało, przedsiębiorca przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki nie może zmniejszyć stanu zatrudnienia (obowiązującego na 29 lutego 2020 r.)

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 22 73 76 212 oraz na stronie internetowej PUP w Piasecznie. Tam dostępne są również niezbędne formularze.


Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Z kolei przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi i niezatrudniający pracowników, dotknięci trudną sytuacją związaną z koronawirusem mogą wnioskować do Powiatowego Urzędu Pracy o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku obrotów gospodarczych. Na złożenie niezbędnych dokumentów jest czas do 28 kwietnia.

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 22 737 62 14 oraz na stronie internetowej PUP w Piasecznie. Tam dostępne są również niezbędne formularze.


Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń

Mikroprzedsiębiorcy oraz mali i średni przedsiębiorcy, których obroty gospodarcze spadły w następstwie wystąpienia COVID-19, mogą ubiegać się o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Na złożenie wniosku jest czas do 28 kwietnia.    

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 22 737 62 21 (24 lub 33) oraz na stronie internetowej PUP w Piasecznie. Tam dostępne są również niezbędne formularze.


Pomoc dla organizacji pozarządowych

O dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne mogą wnioskować także organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W tym przypadku warunkiem uzyskania wsparcia jest wykazanie spadku przychodów z działalności statutowej. Nabór wniosków trwa do 28 kwietnia br. 

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel.: 22 737 62 21 (24 lub 33) oraz na stronie internetowej PUP w Piasecznie. Tam dostępne są również niezbędne formularze.


Jak i gdzie złożyć dokumenty?

Dokumenty o wsparcie należy składać:

  • poprzez platformę praca.gov.pl, po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;
  • pocztą lub przesyłką kurierską na adres: ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno;
  • w skrzynce podawczej znajdującej się przy wejściu głównym do siedziby PUP przy ul. Szkolnej 20 (skrzynka opróżniana jest co 24 godziny).

Jak zapewnia PUP, kompletne wnioski będą rozpatrzone maksymalnie w ciągu 30 dni od daty wpływu do urzędu.

Autor: Patryk Siepsiak

2020-04-23

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer