Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo

Koronawirus zmienił życie Polaków i mieszkańców Konstancina-Jeziorny. Telefoniczna pomoc dla uczniów i rodziców, maseczki ochronne dla mieszkańców, dezynfekcja placówek oświatowych oraz warsztaty artystyczne online – to tylko niektóre z ostatnich działań podejmowanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

Rząd wprowadził wiele ograniczeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Także konstanciński samorząd podejmuje działania, które podyktowane są troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców gminy oraz mają ułatwiać funkcjonowanie w stanie zagrożenia epidemicznego. Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie. 


Zdalna nauka i pomoc psychologiczna

 • Wszystkie gminne szkoły podstawowe działają w trybie zdalnym. Nauczyciele kontaktują się z uczniami poprzez Skype’a, Facebook Messengera i platformę Microsoft Teams.
 • Gmina wystąpiła do Ministerstwa Cyfryzacji o dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł zakupu komputerów dla uczniów i nauczycieli.
 • Gminne placówki oświatowe uruchomiły specjalne telefony konsultacyjne dla dzieci, młodzież, rodziców i opiekunów. W wybrane dni tygodnia dyżurują przy nich szkolni pedagodzy i psychologowie. Szczegóły TUTAJ.
 • Do odwołania zamknięte są świetlice środowiskowe przy ul. A. Walentynowicz 24 i ul. J. Sobieskiego 13.


Maseczki dla mieszkańców

 • Urząd Miasta i Gminy zapewnił wszystkim pracownikom ratusza oraz jednostek organizacyjnych gminy środki ochrony osobistej – maseczki, żele, rękawiczki, które są wydawane są na bieżąco, w miarę potrzeb.
 • Na potrzeby magistratu firma Klinkier-Bud P.P.U.H. Czesław Penconek przekazała 100 litrów płynów dezynfekujących.
 • Gmina zakupiła 25 tys. maseczek ochronnych dla mieszkańców. Na dniach rozpocznie się ich dystrybucja do skrzynek pocztowych. O tym, ile dane gospodarstwo domowe otrzyma maseczek, decyduje zgłoszona – w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – liczba osób zamieszkująca pod danym adresem. Szczegóły TUTAJ.
 • Związek Harcerstwa Polskiego „Uroczysko Konstancin” wspólnie z Klubem Kulturalnym „Drabina”, działającym przy Konstancińskim Domu Kultury, prowadzą akcję szycia maseczek dla szpitali i służb ratunkowych. Osoby, które chciałyby włączyć się w tę ważną inicjatywę, proszone są o kontakt z jej koordynatorką Ewą Wojas-Kacprowicz (e-mail: drabinaskolimow@gmail.com). Szczegóły TUTAJ.


Akcje dezynfekcyjne

 • Na zlecenie ratusza przeprowadzono dezynfekcję pomieszczeń gminnych placówek oświatowych – żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych.
 • Lokalny przedsiębiorca Grzegorz Kowalczyk, współwłaściciel firmy Franqars, bezpłatnie dezynfekuje – poprzez ozonowanie – pojazdy użytkowane przez Straż Miejską, Ośrodek Pomocy Społecznej, Urząd Miasta i Gminy, a także wozy bojowe jednostek OSP oraz radiowozy należące do Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie.


Targowisko przy al. Wojska Polskiego

 • Kazimierz Jańczuk, burmistrz gminy Konstancin-Jeziorna, wystosował pismo do zarządcy targowiska przy al. Wojska Polskiego. Włodarz apeluje w nim o bezwzględne respektowanie na bazarze regulacji prawnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa. Szczegóły TUTAJ.


Komunikacja publiczna

 • Częstotliwość kursowania komunikacji miejskiej ZTM oraz linii lokalnych tzw. „L” pozostała bez zmian. Tabor jest systematycznie dezynfekowany. Wprowadzono ograniczenia dotyczące ilości przewożonych pasażerów w autobusach.
 • Od 1 kwietnia z użytkowania wyłączony został Konstanciński Rower Miejski.
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie wprowadził nowe, awaryjne rozwiązanie na czas zagrożenia epidemicznego i czasowego spadku wykorzystania komunikacji. Pasażerowie mogą zawiesić swój bilet długookresowy.


Park Zdrojowy, place zabaw i siłownie plenerowe

 • Z użytkowania wyłączone zostały wszystkie obiekty sportowe i rekreacyjne, w tym: place zabaw, siłownie plenerowe oraz wybieg dla psów przy ul. Chylickiej, których właścicielem jest gmina Konstancin-Jeziorna. We wszystkich tych miejscach widnieje stosowna informacja.
 • Od 1 kwietnia obowiązuje zakaz korzystania z parków i terenów zielonych pełniących funkcje publiczne. Restrykcja objęła m.in. Parka Zdrojowy im. hrabiego Witolda Skórzewskiego, bulwaru im. prof. Jana Haftka, deptak im. Hugona Seydla, ciąg pieszo-rowerowy i wały przeciwpowodziowe wzdłuż rzeki Jeziorki oraz aleję Miłośników Konstancina. Przy wejściach do Parku Zdrojowego zostały umieszczone informacje o zakazie korzystania. Szczegóły TUTAJ.


Funkcjonowanie urzędu

 • Obowiązuje nowa organizacja pracy Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Piaseczyńskiej 77. Dostęp do urzędu jest ograniczony, w trosce o zachowanie ciągłości pracy bezpośredni kontakt urzędników z osobami z zewnątrz został ograniczony do niezbędnego minimum. W biurze obsługi mieszkańców UMiG wyznaczono jedno stanowisko podawcze, czynne od pon. do pt. w godz. 9.00–14.00, w którym mieszkaniec może złożyć dokumenty, ale tylko w sprawach niecierpiących zwłoki (wydanie aktu zgonu, konieczność złożenia wniosku o nowy dowód osobisty, odbiór dokumentu itp.). Zachęcamy do kontaktu:
  – telefonicznego (wykaz numerów do poszczególnych wydziałów i biur urzędu dostępny jest TUTAJ, – mailowego – e-mail: kancelaria@konstancinjeziorna.pl,
  – poprzez ePUAP – adres elektronicznej skrzynki podawczej: /4576mqsekc/SkrytkaESP.
  Uwaga! Złożenie pisma drogą elektroniczną jest ważne tylko w przypadku przekazania go profilem zaufanym.
 • Aby zachować ciągłość funkcjonowania urzędu wybrane wydziały i biura podzielone zostały na tygodniowe zmiany, jedna grupa urzędników naprzemiennie pracuje stacjonarnie, druga – zdalnie.
 • Zawieszone zostało przyjmowanie interesantów przez burmistrza i jego zastępców. Ograniczono także wyjazdy służbowe kierownictwa urzędu. Szczegóły TUTAJ.


Odwołane imprezy i zajęcia

 • W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców zawieszone zostały wszystkie zajęcia, warsztaty i spotkania organizowane przez Konstanciński Dom Kultury oraz Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 • Pod koniec marca Konstanciński Dom Kultury uruchomił zajęcia online. Mieszkańcy nie wychodząc z domu mogą wziąć udział m.in. warsztatach artystycznych. Szczegóły na stronie internetowej: www.konstancinskidomkultury.pl.
 • Odwołane zostały wydarzenia i imprezy zaplanowane na kwiecień, maj i czerwiec. Nie odbędą się m.in. Flis Festiwal, czyli Jarmark Kultury Urzecza w Gassach, Dzień Strażaka, Gala Samorządu Terytorialnego, na której przyznawany był tytuł Wolontariusza Roku, otwarcie Letniego Sezonu Artystycznego oraz Dni Konstancina.
 • Zamknięta dla czytelników jest Biblioteka Publiczna wraz z filiami. Jej dyrekcja zachęca mieszkańców do korzystania z książek elektronicznych oraz kursów językowych dostępnych online. Bezpłatne kody dostępowe można uzyskać, telefonując pod nr 508 262 118 lub wysyłając maila na adres: jeziorna@bibliotekakonstancin.pl.


Pomoc społeczna

 • Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej pracują na dwie zmiany – jedna grupa stacjonarnie w budynku przy ul. Rycerskiej 22, druga zdalnie – w domu.
 • Wprowadzono ograniczenia w przyjmowaniu interesantów. Preferowane drogi kontaktu to telefoniczna (22 156 34 84 – kancelaria) lub mailowa ( kancelaria@opskonstancinjeziorna.pl). Można również kontaktować się poprzez platformy – ePUAP i emp@tia.
 • Pomoc podopiecznym OPS-u udzielana jest na bieżąco. Wypłata świadczeń odbywa się przekazem pocztowym lub przelewem na konto bankowe. Dostarczane są posiłki dla osób potrzebujących i samotnych.


Gospodarka komunalna

 • Wszystkie pilne sprawy można załatwić na bieżąco – telefonicznie lub mailowo, a w wyjątkowych przypadkach – osobiście, ale po telefonicznym umówieniu wizyty.
 • Pisma kierowane do Zakładu Gospodarki Komunalnej można także wrzucać do skrzynki podawczej umieszczonej na budynku ochrony przy ul. Wareckiej 22.
 • Załoga ZGK został podzielona na dwie grupy, które pracują wymiennie, co drugi dzień.
 • Wszystkie urządzenia wodociągowe są sprawne i pracują bez zakłóceń.
 • ZGK nie przewiduje żadnych ograniczeń w dostawie wody i odbiorze ścieków.
 • Oczyszczanie miasta i administrowanie budynkami gminnymi odbywają się bez przeszkód.


Działania Straży Miejskiej

 • Od 2 kwietnia Straż Miejska w Konstancinie-Jeziornie, zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego, została oddelegowana do współpracy z Policją.
 • Organizowane są wspólne patrole strażników z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Konstancinie-Jeziornie, zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji.
 • Działalność Straży Miejskiej została ograniczona ze względu na zadania związane z egzekwowaniem nakazów dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.


Aktualne informacje

Aktualne informacje o działaniach podejmowanych w walce z koronawirusem zamieszczane są codziennie na stronie internetowej: www.konstancinjeziorna.pl oraz na Facebooku: gminakonstancinjeziorna. Utworzona została także podstrona: Koronawirus. Gdy jest taka konieczność wysyłane są również komunikaty w ramach Gminnego Systemu Powiadamiania SMS. Publikowane są także krótkie materiały wideo, w których przedstawiamy bieżące wiadomości. 


Zobacz wideo


Autor: Patryk Siepsiak

2020-04-07

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer