Ratusz Gminy Konstancin-Jeziorna Dwór w Oborach Willa Hugonówka i rzeka Jeziorka Willa Syrena Tężnia solankowa w Parku Zdrojowym

2,3 mln zł rozdysponowane przez LGD

Stowarzyszenie Perły Mazowsza - Lokalna Grupa Działania, rozdysponowało środki z  funduszy unijnych na łączną kwotę 2 340 872,75 zł. Wszystko po to, by pomóc podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji z powodu pandemii koronawirusa. 

Ogłoszenie o bieżącej działalności Stowarzyszenia Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla nas wszystkich. Mierzymy się ze strachem o nasze zdrowie i zdrowie naszych bliskich, a także musimy borykać się z wieloma ograniczeniami w życiu codziennym. Ucierpiała nasza gospodarka, a z ogromnymi trudnościami muszą zmagać się przedsiębiorcy w szczególności z branż turystyki, kultury czy gastronomii. Lockdown spowodował, że w tych sektorach przychody spadły nawet o 90%. Obecnie staramy się wracać do normalności, ale poprzedni ład ekonomiczny w dużym stopniu przeminął i trudno prognozować przyszłość. Ucierpiał nie tylko sektor prywatny, ale także jednostki sektora finansów publicznych, które już zauważają zmniejszone wpływy do budżetu.

Postanowiliśmy wyjść naprzeciw temu stanu rzeczy i ogłosiliśmy nabory na 6 różnych przedsięwzięć, żeby realnie pomóc podmiotom, które znalazły się w trudnej sytuacji.

Wnioski można było do nas składać w terminie 25.05 08.06.2020 r. i ogłoszenie naborów w tym terminie okazało się strzałem w dziesiątkę. Pomimo pracy zdalnej, dystansu społecznego, jaki należało zachować, konsultacji i szkoleń tylko w formie on-line złożono do nas aż 30 wniosków, z czego 25 zostało skierowanych do dofinansowania! Rozdysponowaliśmy środki na łączną kwotę 2 340 872,75 zł!

Jest nam bardzo miło, że mamy realny wpływ na poprawę jakości życia na naszym terenie, a nasze nabory cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Ogłoszone przez nas nabory dotyczyły uzyskania pomocy na przedsięwzięcia w zakresie:

1. Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla mieszkańców obszaru LGD

– kwota do rozdysponowania: 98 618,98 zł

 • wpłynęły dwa wnioski na łączną kwotę 98 617,00 zł
 • dwa wnioski zostały wskazane do dofinansowania

2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc integracji i aktywizacji społecznej

– kwota do rozdysponowania: 198 945,47 zł

 • wpłynęły trzy wnioski na łączna kwotę 197 064,27 zł
 • trzy wnioski zostały wskazane do dofinansowania

3. Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie istniejącej już infrastruktury drogowej

– kwota do rozdysponowania: 581 510,28 zł

 • wpłynęły dwa wnioski na łączna kwotę 581 497,72 zł
 • dwa wnioski zostały wskazane do dofinansowania

4. Rozwój niekomercyjnych obiektów infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej

– kwota do rozdysponowania: 450 905,23 zł

 • wpłynęły cztery wnioski na łączna kwotę 450 893,75 zł
 • cztery wnioski zostały wskazane do dofinansowania

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD

– kwota do rozdysponowania: 480 000,00 zł

 • wpłynęło sześć wniosków na łączna kwotę 452 800,00 zł
 • sześć wniosków zostało wskazanych do dofinansowania 

6.  Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów gospodarczych na terenie LGD

– kwota do rozdysponowania: 560 000,00 zł

 • wpłynęło trzynaście wniosków
 • jeden wniosek został wycofany
 • osiem wniosków najwyżej punktowanych na łączną kwotę 560 000,00 zł zostało wskazanych do dofinansowania

Mamy nadzieję, że nasi Wnioskodawcy sprawnie podpiszą umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego i z korzyścią dla wszystkich zrealizują swoje projekty.

Ponadto jako Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania w 2020 roku:

 1. Zorganizowaliśmy w lutym konsultację społeczne dotyczące wprowadzenia proponowanych zmian przez mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania w dokumentacji naborowej. Zmiany te, w głównej mierze dotyczyły kryteriów wyboru i oceny operacji;
 2. Przeprowadziliśmy szereg konsultacji telefonicznych oraz indywidualnych;
 3. Został przeprowadzony warsztat refleksyjny, którego celem była analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. Udział w nim, oprócz pracowników biura, wzięli również członkowie Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej; przedstawiciele sektora gospodarczego, samorządowego; rolnicy oraz mieszkańcy obszaru LGD Perły Mazowsza. Warsztat przeprowadzony został przez wyspecjalizowaną osobę. W trakcie warsztatu, w toku dyskusji, wypracowane zostały wnioski i rekomendacje oraz sposób ich wykorzystania. Wszystkie pomysły i wnioski będą sukcesywnie wdrażane;
 4. Zaktualizowana została strona internetowa Stowarzyszenia. Dzięki nowemu, przyjaznemu interfejsowi sprawniej znajdą państwo interesujące was informację oraz aktualności;
 5. Zmienił się skład osobowy biura, od marca mamy nowego pracownika na stanowisku specjalisty ds. funduszy unijnych oraz współpracy.

Niestety z powodu pandemii wirusa COVID-19, zmuszeni byliśmy odwołać Galę Przedsiębiorczości Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza. Obecnie nie jesteśmy w stanie określić kiedy i czy na pewno zostanie przeprowadzona oficjalna ceremonia, natomiast gdy tylko podjęte zostaną decyzję, natychmiast państwa o tym poinformujemy.

Na koniec, chcielibyśmy wspomnieć o naszym projekcie współpracy „WALK – wspólnie, aktywnie. Lokalnie, kulinarnie”, który realizowany będzie wspólnie z Bielskopodlaską Grupą Działania oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Siedleckiej. Projekt polegać będzie na stworzeniu strony internetowej ale o szczegółach poinformujemy po podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim.Zaznaczamy, że warto poczekać na tę informacje.

W kolejnych miesiącach w dalszym ciągu prowadzić będziemy doradztwo oraz konsultację. Będziemy procedować projekt współpracy. Monitorować rozwój sytuacji w związku z przekazaną do Urzędu Marszałkowskiego dokumentacją naborową oraz wiele innych.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.lgd-tp.pl

Autor: Stowarzyszenie Perły Mazowsza – Lokalna Grupa Działania

2020-08-05

KAMERY ONLINE

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Wirtualny Spacer